Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Енергетичне забезпечення виробництва

Реферат Енергетичне забезпечення виробництва

ргоресурси і орієнтування на ринковий механізм, як головний спосіб розв'язання проблем енергозбереження, підвищилася ефективність використання.

Щоб розкрити проблематику енергозбереження на етапі, слід зазирнути у нашу недалеку пам'ятати історію та простежити, які визначали становлення енергетики у роки радянської влади. Тоді ми вже були впевнені, що природні ресурси нашої країни невичерпні. Головним традиційно вважалася не ефективність виробництва, а справедливий розподіл благ. Нехтування економічної стороною справи було одним із головних причин існуючого положення у енергозбереженні.

Воно привело, по-перше, до того що, що з порівнянні варіантів залучатися натуральні показники - витрати металу, цементу, трудовитрат тощо., які дають цілісного уявлення про справжню економічну ефективність. У економічних взаємовідносини між підприємствами і підприємствами із державою використовувалисяволевееціни на всі енергоресурси інші види продукції. Це «подвійна» бухгалтерія сприяла з того що закладені у проекти впровадження енергозберігаючих заходів і технології практично виявилися економічно невигідними в більшості випадків або реалізовувалися, або демонстрували бездіяльність.

З іншого боку, держава завжди прагнуло занизити ціни на всі енергоресурси вольовим порядком, попри високу і дедалі більшу їхню вартість на світовому ринку. Робилося те до створення видимості економічної конкурентоспроможності готової продукції і дешевизни послуг, які надають населенню. На практиці виходило, що економічніпросчётыбагато в чому оплачувалися перевитратою енергоресурсів, лягаючи додатковим тягарем на паливно-енергетичний комплекс народного господарства за цілому.

По-друге, держава завжди встановлювало пріоритет плану над економічними можливостями і що ефективністю. Коли бракувало грошей для будівництва запланованих об'єктів, а чи не вистачало їх майже завжди, то ішли шляху урізання кошторисних витрат, насамперед на екологічні і впровадження енергозберігаючих заходів. Тому часто-густо не проводилася установка систем, виділені на уловлювання забруднень, використання минаючого тепла, регулювання енергоспоживання тощо.

По-третє, існував обман, а точніше самообман, у визначенні проектних показників ефективності енерговикористання у вигляді відриву їхню відмінність від реальних умов експлуатації. Тоді як реальні показники ефективностітеплофикациивиявлялися набагато нижчі певних у проекті.

Сучасне енергозбереження виходить з трьох основні принципи:

по-перше, й не так чиста економія енергоресурсів, скільки їх ощадливе використання;

по-друге, повсюдне використання приладів обліку та регулювання витрати електричної й теплової енергії;

по-третє, впровадження технологій, сприяють скорочення енергоємності виробництва.

Виходячи з цього, в енергозбереженні слід виокремити такі групи заходів, щоб забезпечити ефективнеэнергоиспользованиета раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів:

науково- технічні;

організаційноекономічні;

нормативно- технічні;

інформаційні;

правові.

Зокрема, науково- технічні заходи щодо енергозбереження спрямовані розробці і у виробництві нових засобів і пристроїв, відмінних високоїэнергоэффективностью.Организационно-техническиезаходи, спрямовані на вдосконалення технології виробництва, поліпшення використання коштів і структури виробничого устаткування, підвищення якості сировини й застосування меншэнергоёмкихйого видів.


1.1 Структура енергетичного виробництва


Одержання енергії необхідного виду та постачання нею споживачів, проходить у процесі енергетичного виробництва, де можна виділити два етапу: перший- здобуття влади та подача енергетичних ресурсів доречно їх споживання, і друге- перетворення первинної енергії у вторинну, її передача, розподіл і.

Основним джерелом енергії є органічна паливо (сюди ж віднесено і ядерне паливо). Майже вся, підлягаючий використанню нею енергія спочатку перетворюється на теплову енергію. Цей процес відбувається ввозяться установках прямого використання палива - промислових і опалювальних печах, двигунах й механізми, побутових приладах (50%), в котельних (10%), в казанах теплових електростанцій і реакторах атомних станцій (40%). Близько 2/3 отриманої теплової енергії використовується без подальшого перетворення на решта видів енергії (з промисловою і опалювальних печах, двигунах, соціальній та вигляді пара, гарячої води і т.п.). Приблизно одна четверта частина обрахованої теплової енергії йде розвиток електричної енергії, зазнавши попереднє перетворення на механічну енергію в турбінних установках. Менш однією десятою частини тепл...


Предыдущая страница | Страница 2 из 4 | Следующая страница

Реклама
Реклама