Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Історія політичних і правових вчень

Реферат Історія політичних і правових вчень

авові явища пояснюються з формальної погляду права;

4) соціологічна (соціальна) - час. Об'єднує групу різнорідних концепцій, пояснюють природу і змістом політики, держави й права зовнішніми стосовно ним соціальними чинниками: економікою, культурою, ідеологією тощо.


1.2 Періодизація історії політичних вимог і правових навчань


Періодизація історії політичних вимог і правових навчань необхідна щоб зрозуміти логіку розвитку поглядів на держава й право.

Підходи до періодизації:

1) формаційний.Делитісторію на формації (первіснообщинна, рабовласницька, феодальна, буржуазна, соціалістична, комунізм). Недолік такого підходу у тому, зміна формацій який завжди тягне до зміни державних устроїв; більшість теорій складно зарахувати до конкретної формації;

) історичний.Ориентированна виявлення зв'язку політичної доктрини з його інтересами конкретного класу (періоди: Древній світ, Середньовіччі (Відродження і Реформація), в Новий час і Новітнє час);

)социетальный. При даному підході політико-правові доктрини розглядають із погляду їхнього культурної, релігійної та соціально-економічної зумовленості; береться до уваги співвідношення держави і, у якому забезпечується певна ступінь індивідуальної свободи творчої особистості, її гарантії, і роль процесі.

Етапи:

) традиційним суспільством (?V тис. е.- початок XVI в.).

Для цього періоду характерна залежність індивіда від й держави, його соціальній приналежності. Держава у період з допомогою права визначає соціальну структуру й встановлює правничий та обов'язки різних соціальних груп.

Для політико-правових доктрин характерна класифікація людей з їхньої соціальним статусом.

) Становлення громадянського суспільства (XVI-XVIII ст.). Цьому сприяли періоди Відродження, Реформації і Просвітництва. Тут виникають, обгрунтовуються і перетворюються у життя принципи обмеженого правління, рівності всіх соціальних груп перед законом і судом, зростає роль права регулювання громадських відносин, формуються міжнародні стандарти спілкування держав.

) Сучасний етап громадянського суспільства (XIX-XX ст.). Для цього періоду характерно ускладнення взаємин держави і індивіда і розмаїття підходів до пояснення політико-правових явищ.2. Політична і правова думку древнього сходу


.1 Загальна характеристика політико-правових поглядів Стародавнього Сходу


Виникнення і змістом політико-правових поглядів Стародавнього Сходу обумовлюється такими закономірностями у розвитку:

)характером соціально-економічних відмінностей держав Стародавнього Сходу - Єгипет, Індія, Китай, Персія, Вавилон, Ізраїль. У цих країнах панувало патріархальне натуральне господарство, державна і громадська власність на грішну землю. Верховним власником земель є правитель;

)особливої культурної традицією - для світогляду Стародавнього Сходу характерно постійне розуміння істини, поясненняобщекосмическогоєдності світу та визволення людини, гармонії небесного і земного; одна з головних аспектів робиться наотрешённостьу вир світової суєти.

Политико-правовыевчення на Давньому Сході виконують такі функції:

·целеполаганиеі мобілізація;

·духовне освоєння світу й докладне пояснення його порядку;

·легітимізація влади, існуючого соціального і політичного порядку.

Риси політико-правових навчань Стародавнього Сходу:

)традиціоналізм;

)религиозно-мифологическаяформа поглядів на державі;

)зв'язку з природою;

)умови життя суспільства обгрунтовуються як божественне встановлення;

)політико-правові теорії уявити не можуть відособлену форми знань, є частиною міфологічного світогляду, щонеструктурированностьютоді людського мислення;

)прикладної характер (політика сприймається як мистецтво управління, державна влада персоніфікована);

)захист у різних теоріях панівного класу.

Отже, у державах Стародавнього Сходу політико-правова думку є своєрідну суміш релігійних вірува...


Предыдущая страница | Страница 2 из 4 | Следующая страница

Реклама
Реклама