Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Економіка енергетики

Реферат Економіка енергетики

7391512281246953III13844823611168185111462I9477982342183413516056111898114II3227411007135113701048III14537025971284203612613I9951882576201714866662125328682II3388781108148615071153III15263928571413223913874I10449482833221916357328140359290II3558221218163416581268III16027131421554246315255I10971953117244017998061157209940II3736131340179818241395III16828434561709271016786I115205534282685197888671760610636II3922941474197820061534III17669838021880298118467I120965737712953217697541971911381II4119091622217522071688III18553341822068327920308I1270140414832482394107292208512177II4325041784239324281857III19481046002275360622339I1333647456335732633118022473513030II4541301962263226712042III204550506125033967245710I1400330502039302897129822770313942II4768362158289529382246III214778556727534364270211I1470346552143233186142803102814918II5006782374318532312471III225517612330284800297212I1543864607447563505157083475115962II5257122612350335542718III236793673633315280327013I1621057668152313855172793892117079II5519972873385439102990III248632740936645808359714I1702110734957554241190074359218275II5795973160423943013289III261064815040316389395612345678915I1787215808463304665209084882319554II6085773476466347313618III274117896544347028435216I1876576889269635132229995468220923II6390063824512952043980III287823986248777731478717I1970405978276595645252996124422387II6709564206564257254378III3022141084853658504526618I20689251076084256209278296859323954II7045044627620662974816III3173251193259029354579319I21723711183692686830306117682425631II7397295089682769275297III33319113126649210290637220I228099013019101957513336738604327425II7767165598751076195827III34985014438714111319700921I239503914321112148264370409636829345II8155516158826183816410III36734315882785512451771022I2514791157531233590914074410793231399II8563296774908792197050III38571017470864113696848123I26405311732913569100004481812088433597II89914574519996101417756III40499619217950515065932924I27725571906214926110004930013539035949II944103819610995111558531III4252452113910455165721026225I29111852096816418121005423015163738466II991308901612095122719384III4465082325311501182291128826I30567442306518060133105965316983341158II10408739917133041349810323III4688332557812651200521241727I32095812537119866146416561819021344039II109291710909146341484811355III4922752813613916220571365828I33700602790821853161057218021303947122II114756312000160981633312490III5168883095015307242631502429I35385633069924038177157939823860350421II120494113200177081796613739III5427333404516838266891652730I37154923376926442194878733826723653950II126518814520194791976315113III56987037449185222935818179АналогічнорозраховуємоІІ та ІІІгрупу.Фондомісткістьнеможебутивизначенадля окремих груп, томурозраховуємозагальнусередньорічнувартістьосновнихфондівпідприємства, як сумуїїскладових, таділимонавартістьготовоїпродукції:

(грн./грн.)


.Фондовіддача: - разом для всіхфондівпідприємства.


.Фондоозброєність: - разом для всіхфондівпідприємства.


.Коефіцієнтоновлення: ,


І група ОФ:


.Коефіцієнтвибуття:


І група ОФ:

6.Коефіцієнтприросту:


І група ОФ:

Коефіцієнтионовлення,вибуттята приростуобовязковорозраховуютьсяокремодлякожноїгрупита разом попідприємству.

.БалансовавартістьвизначаєтьсяпокожнійгрупіОФ та по кварталах року як сумабалансовоївартостіна вухопопередньогокварталу (якщоцепершийкварталексплуатації, тодорівнюєпервіснійвартості),вартостівведенихОФ упопередньомукварталімінусвартістьвиведенихОФпопередньогокварталу тамінусамортизаційнівідрахуванняпопередньогокварталу. А,щобправильнорозраховуватибалансовувартістьОФ на вухо шкірного кварталу,слідматірчіткеуявленняпро рух ОФ запопереднійперіод.

.Амортизаціяосновнихфондівуданійроботіздійснюєтьсязаподатковимметодом йобчисленнядоцільнопредставитиутабличнійформі(табл. 2).


Таблиця2

ГрупаОФНА, %ІкварталІІкварталІІІкварталІVкварталБвк.р.БвІАВІБвІІАВІІБвІІІАВІІІБвIVABIVІ2162105732421,14158863631772,72154626530925,3151148530229,71486486ІІ1055199755199,7496797,349679,73447000,644700,06398390,539839,05362405,5ІІІ624863214917,92233714,114022,84223503,213410,1920428512257,1195691,9Разом2421686102538,895475,2989035,5582325,852044584

І група ОФ:БвІ = 1621057 (грн.)

АВІ= 1621057*0,02= 32421,14 (грн.)

БвІІ = 1621057-32421,14 = 1588636 (грн.)

АВІІ= 1588636*0,02 = 31772,72 (грн.)

БвІІІ = 1588636 - 31772,72+6681-17279 = 1546265 (грн.)

АВІІІ= 1546265*0,02 = 30925,3 (грн.)

БвІV= 1546265 - 30925.3 - 3855 = 1511485 (грн.)

АВІV= 1511485*0,02 = 30229,7 (грн.)

Бвк.р. = 1511485-30229,7+5231 = 1486486 (грн.)

Арічна= 32421,14+31772,72+30925,3+30229,7 = 125348,86 (грн.)

Предыдущая страница | Страница 2 из 5 | Следующая страница

Реклама
Реклама