Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Аналіз господарської діяльності підприємства

Реферат Аналіз господарської діяльності підприємства

их цілей, визначається напрям стратегічного зростання і розвитку.

У кожному відділенні і філії компанії діють за дорученням Генерального директора структурні керівники.

Структуру управління для підприємства (малюнок 1) можна розділити втричі рівня:

вищий рівень: Генеральний директор, директор в розвитку, директор з фінансів, комерційний директор.

середній рівень: керівники підрозділів;

рівень виконавців, і рядових співробітників.

Представлена структура має чітке розмежування і ієрархію зв'язку. Суттєвою рисою побудови представленої структури є чіткий розподіл обов'язків, функціональність кожного окремого ланки окремо, соціальній та цілому в організації реалізації основні цілі і поставлених завдань. Зв'язки під управлінням лінійні.

Основоюлинейно-функциональнойструктури управління «шаховий» принцип побудови і спеціалізації управлінського процесу з функціональним підсистемам організації (планування, виробництво, дослідження й розробка, фінанси й інші). З кожної підсистемі формується ієрархія служб, пронизуюча організацію зверху і до низу. Результатами роботи кожної служби апарату управління здійснюється оцінка отриманих показників роботи, характеризуючих виконання ними поставленої мети і завдань. Кінцевий результат діяльності кожного підрозділу загалом є другорядним, бо всі служби, філії й молдавські підрозділи працюють на результат компанії та крім власних цілей дотримуються наших спільних цілей компанії.

Використаннялинейно-функциональнойструктури управління притаманно виробництв, де апарат управління виконує рутинні, часто міняються завдання й функції. Особливістю цієї структури управління те що, що функціональні ланки функціонують лише за допомогою функціональних зв'язку з збереженням принципу єдиноначальності.

Переваги цих зв'язків полягають у управлінні великомасштабними виробництвами, із масовими напрямами, господарському механізмі витратного типу, коли виробництво менш сприйнятливо до процесу у сфері науку й техніки.

Організація управління виробництвом у своїй може успішно функціонувати лише тоді впровадження рівномірних змін. Однак необхідно відзначити, що це система позбавлена гнучкості у відносинах рядових співробітників і системи управління через формальності правив і принципів, має низьку реакцію на вимоги довкілля.

Аналіз організаційної структури управління ТОВ «КЕЙ» дає можливість окреслити ряд переваг і повним вад.

Переваги:

стимулювання ділової гри і професійної спеціалізації;

зменшення дублювання зусиль та споживання матеріальних ресурсів у функціональних областях;

поліпшення координації функціональних областей.

Недоліки:

зацікавленість підрозділів у виконанні власних цілей і завдань, ніж поліпшенні загальних показників організації, що зумовлює конфліктів між функціональними підрозділами;

довга ланцюг управлінських команд і доведення цілей до персоналу від безпосереднього керівника.

З наведеної схеми структури можна назвати тенденцію до централізованого управлінню у компанії, тобто керівництво вищої ланки залишає у себе більшу частину повноважень, необхідну прийняття найважливіших рішень. Висновок звідси назріває виходячи з кількості рівнів управління, і навіть за умови застосування цієї структури. На підприємстві слід зазначити не високий рівень автономності і досягнення високої якості.

Організаційна структура управління ТОВ «КЕЙ» побудована по бюрократичному типу, яка характеризується високим рівнем поділу праці, ланцюгом команд, добором кадрів виходячи з професіоналізму й ділових якостей, суб'єктивністю у системі винагороди,неформальностьювзаємин у колективі.

Бюрократичний тип структури управління має низку негативних моментів, саме: труднощами зв'язки з зовнішнім середовищем, високим рівнем стандартизації, втрата гнучкості поведінки, скороченням пошуку альтернатив.Аналіз економічне становище компанії


Аналізэкономико- господарську діяльність підприємства здійснюється з проведення комплексної оцінки стану компанії.

Для оцінки фінансового стану підприємства міста і ділову активність, платоспроможності зробимо аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ «КЕЙ».

З метою проведення аналізу можливості підприємства покрити його фінансові зобов'язання застосовуються коефіцієнти ліквідності як показник легкості реалізації, продажу, перетворення матеріальних й інших цінностей на грошові коштів на покриття поточних фінансових зобов'язань.


Та...


Предыдущая страница | Страница 2 из 9 | Следующая страница

Реклама
Реклама