Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Основи інформатики

Реферат Основи інформатики

КОНСПЕКТЛЕКЦИЙ

з дисципліни «Інформатика»


Лекція 1. Основні ухвали і поняття інформатики


Поняття інформації

Усі видиэнергообменасупроводжуються появою сигналів, тобто. все сигнали мають у своєму основіматериально-энергетическуюприроду. При взаємодії сигналів з обмеженими фізичними тілами в тих постають певні зміни у властивості. Це називають реєстрацією сигналів. Такі зміни можна спостерігати, вимірювати, фіксувати. У цьому з'являються і реєструються нові сигнали, які називаються даними. Дані - це зареєстровані сигнали.

Метод - це спосіб сприйняття та опрацювання даних.

Інформація - це продукт взаємодії даних, і адекватних їм методів.

Властивості інформації

1.Відносна об'єктивність (оскільки методи обробки об'єктивних даних - суб'єктивні)

2.Повнота інформації (це властивість характеризує якість інформації та визначає достатність даних ухвалення рішення й у створення нових даних з урахуванням наявних).

.Достовірність. Дані творяться у момент реєстрації сигналів. «Корисні» сигнали існують тлі інформаційного шуму. При зростанні рівня шумів, достовірність знижується. Це можуть призвести до створення неадекватності даних.

.Адекватность- це ступінь його відповідності об'єктивного стану реального предмета чи процесу.

.Доступність - це міра одержати той чи інший інформацію.

.Коректність - це однозначність сприйняття інформаціі усіма споживачами.

.Актуальність - це ступінь його відповідності інформації поточному методу часу.

.Цінність - це міра сприяння інформації задля досягнення цілей і вирішення завдань.

Послідовність дій, виконуваних з туристичною інформацією, називають інформаційним процесом.

Системи, реалізують інформаційні процеси, називають інформаційними системами.

Основними етапами освіти інформацією системах є:

·збирати інформацію (сприйняття) - це цілеспрямоване вилучення і аналізують інформацію якесь об'єкті

·перетворення інформації (нормалізація,аналогово-цифровоеперетворення, шифрування)

·передача (доставка інформації з місця її збору адресата)

·обробка (твір різних операцій арифметичних, логічних) щоб одержати нових даних, які об'єктивно необхідні

·зберігання (інформація записується в запам'ятовуючий пристрій задля її подальшого використання)

·відображення (відтворення інформації) цей етап передує етапу, пов'язаному з участю людини. Мета: уявити людині важливу інформацію з допомогою пристроїв, здатних впливати з його органи почуттів.

Інформаційні ресурси, і технології

Особливістю сучасного етапу розвитку суспільства є перехід від індустріального суспільства до інформаційного. Процес, який би такий перехід, називається інформатизацією.

Інформаційний ресурс - окремі документи й окремі масиви документів мають у інформаційної системі (бібліотеки, архіви, фонди, банки даних).

Інформаційні системи - цеорганизационно-упорядоченнаясукупність документів, інформаційних технологій, зокрема з засобів обчислювальної техніки та зв'язку, що реалізують інформаційний процес. Під інформаційним ресурсом розуміють весь наявний у інформаційній системі обсяг інформації від неї творців і призначено громадському використання. Інформаційні ресурси практично невичерпні. З розвитком суспільства зростає споживання інформації, їх запаси не убувають, а ростуть.

У процесі споживання інформаційний ресурс постійно розвивається і вдосконалюється, позбавляючись помилок, і уточнюючи свої ...


Страница 1 из 3 | Следующая страница

Реклама
Реклама