Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Економічний аналіз

Реферат Економічний аналіз

Міністерство освіти і науки України

Бердичівський політехнічний коледж

Навчальний комплекс


з дисципліни: Економічний аналіз

для студентів спеціальностей: Економіка підприємства, Фінанси, Бухгалтерський облікБердичів, 2006

Пояснювальна записка


В нових умовах формування ринкових відносин, функціонування підприємств різних форм власності, необхідно знаходити нові шляхи підвищення ефективності суспільного виробництва, а також уміло використовувати економічні методи управління підприємством.

У звязку з цим зростає роль економічного аналізу, який є функцією управління. Такий аналіз дозволить отримати нові характеристики обєкта дослідження застосовувати обґрунтовані управлінські рішення.

Метою вивчення економічного аналізу є засвоєння знань щодо системного оцінювання діяльності організацій, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Головним завданням вивчення курсу " Економічний аналіз " є вивчення сучасних методик економічного аналізу із застосуванням математичних та статистичних прийомів і методів.

Великі економічні труднощі, яких зазнає більшість підприємств України, є наслідком обєктивних і субєктивних чинників, повязаних з розбудовою незалежної держави.

Усі країни, які раніше входили до складу Радянського союзу, пройшли через економічні складнощі і всілякі негаразди. Однак глибина і тривалість кризових явищ у цих країнах були неоднакові. Ця відмінність не стільки в дії загальних обєктивних обставин, скільки в глибині розуміння й належному врахуванні та нейтралізації негативних субєктивних факторів, які зумовили економічні проблеми.

Не маючи на меті розкривати всі чинники кризових явищ, все - таки можна стверджувати, що відсутність кваліфікованого всебічного і своєчасного аналізу економічних та інших явищ є одним із тих чинників, які спричинили й зумовлюють руйнівні процеси в економіці.

Курс економічного аналізу є конкретною економічною дисципліною. Ґрунтуючись на матеріалах інших економічних наук і значною мірою узагальнюючи набуті раніше студентами знання, він дає змогу оцінювати окремі господарські ситуації та вирішувати комплексні економічні проблеми на підприємстві, в галузі тощо.

Вивчення дисципліни починається з теоретичних основ економічного аналізу, яким присвячується перших чотири теми. Далі викладено методику аналізу виробничої і фінансової діяльності промислового підприємства.

Відомо, що економічний аналіз є елементом політичної економії, також як метод дослідження свого предмета аналіз використовують всі науки. Економічний аналіз як наука забезпечує дослідження власного предмета за допомогою напрацювань таких наук як : економічна теорія, економіка підприємства, організація і планування діяльності, фінанси підприємства та інші.

Успіх засвоєння теоретичного матеріалу курсу забезпечує проведення практичних занять

В основу дійсної програми покладено навчальний матеріал підручників : 1) Івахненко В.М. " Курс економічного аналізу " ; " 2) Ізмайлова К. В. " Фінансовий аналіз " та інших джерел вітчизняних та зарубіжних авторів.

Дана програма розрахована на 81 годину і передбачає вивчення курсу студентами, які навчаються за економічними спеціальностями.


Тематичний план

№П/ПЗміст темКількістьгодинРозділ 1 Теоретичні основи економічного аналізу1Предмет економічного аналізу 42Метод та методичні прийоми економічного аналізу123Інформаційне забезпечення і організація аналізу господарськоїДіяльності64Види економічного аналізу та основи їх класифікації8Розділ 2 Техніко - економічний аналіз5Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг86Аналіз попиту, стану ринку і обсягу реалізації47Аналіз виробничих ресурсів і організаційно - технічного рівняпідприємства128Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції109Система комплексного економічного аналізу та пошук резервівпідвищення інтенсифікації та ефективності діяльності підприємства2Розділ 3 Фінансово - економічний аналіз10Аналіз фінансових результатів і рентабельності711Аналіз фінансового стану підприємства8 Всього81Розділ 1. Теоретичні основи економічного аналізу


Следующая страница

Реклама
Реклама