Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Кільця Ньютона. Застосування явища інтерференції

Реферат Кільця Ньютона. Застосування явища інтерференції


КОЛЬЦАНЬЮТОНА.ПРИМЕНЕНИЯЯВЛЕНИЯИНТЕРФЕРЕНЦИИ


1. Кільця Ньютона

кільця ньютонаинтерферометр

Класичним прикладом смуг рівної товщини є кільця Ньютона. Вони спостерігаються для відсічі світла від стичних друг з однимплоскопараллельнойтовстої скляній платівки іплоско-выпуклойлінзи з великим радіусом кривизни.


Мал.1.


Спостерігаються кільця Ньютона і і системи стичнихплосковогнутойіплосковыпуклойлінз з великим радіусом кривизни, причому радіус кривизниплосковогнутойлінзи може бути більше радіуса кривизниплосковыпуклойлінзи.

Роль тонкого клину, від поверхні якого відбиваютьсякогерентныехвилі, грає повітряний зазор між скляній платівкою і лінзою (мал.1). У результаті великий товщини платівки і лінзи з допомогою відображень з інших поверхонь інтерференційні смуги не виникають. Промінь світла падає нормально на пласку поверхню лінзи і лише частково відбивається від верхньої та нижньої поверхонь повітряного зазору.Отраженныепроменікогерентныта їх накладення виникають смуги рівної товщини. За нормального падінні світла смуги рівної товщини мають вигляд концентричних окружностей, при похилому падінні - еліпсів.Определимоптичну різницю ходу що проглядали променів і знайдемо радіуси кілець Ньютона нормального падінні світла на пластину. І тутsinQ1= Про і D дорівнює подвоєною товщині зазору (передбачаєтьсяn0= 1). З рис. 1 слід, що


R2= (R -b)2+r2»R2-2Rb+r2, (1)


де R - радіус кривизни лінзи,r- радіус окружності, всім точкам який відповідає однаковий зазор завтовшки b. Вважаємоb2<2Rb, тоді з (1) одержимо, що b =г2/2R. Щоб врахувати виникає для відсічі від скляній платівки зміна фази на p, потрібно D =2b=r2/Rдодати lо/2. Тоді оптична різницю ходу променів остаточно запишеться так


D =r2/R+ lо/2. (2)


У точках, котрим


D =m'lпро =2m'(lо/2),


виникають максимуми, в точках, котрим


D = (m' + 1/2)lпро = (2m'+ 1)(lо/2),


мінімуми інтенсивності.

Обидва умови можна поєднати за одну:


D =mlо/2,m= 1, 2, 3, …


причомучетнымзначеннямmвідповідатимуть максимуми, а непарною -мінімуми інтенсивності.Приравняв(2) і (2а) і дозволивши отриманий рівняння щодоr, знайдемо радіуси світлих і темних кілець Ньютона:


rm=


Реклама
Реклама