Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Принцип встановлення істини (об'єктивної істини) у цивільному процесі

Реферат Принцип встановлення істини (об'єктивної істини) у цивільному процесі

ЗАПРОВАДЖЕННЯ


Юридична наука вивчає право, як особливу систему соціальних норм, їх структурне і сутнісне розмаїтість, виражене, зокрема, окремими правових явищах і елементах юридичної дійсності.

Як і кожна інша наука, юриспруденція використовує свою методологію - основні елементи і етапи наукового пізнання,общелогические, загальнонаукові і спеціальні методи дослідження (прийоми, дослідницькі процедури), основні методологічні традиції (парадигми) юридичної науки.

Отже, мовою науки про пізнанні методів юриспруденції (методології юридичної науки), пропонуємо позначити об'єкт наукового пізнання (дослідження) справжньої контрольної роботи. Відповідно до дефініціям історії держави та методології юридичної науки об'єктом пізнання є правова реальність, який спрямована пізнавальна активність суб'єкта наукового пізнання (Історія Комсомольця та методологія юридичної науки. Навчальний посібник. О.Н.Яркова. 2012).

При виборі об'єкта дослідження для написання справжньої роботи значний вплив надали переваги звуження пізнавального поля до окремого правового явища, у результаті автор роботи зупинився такому аспекті правозастосовчої діяльності, як принципи судочинства. І це відповідно до юридичної дійсністю ставляться: принцип законності, принцип здійснення правосуддя лише судом, принципу рівності сторін перед судом, принцип змагальності сторін, принцип встановлення істини, принцип застосування аналогії законом і інші.

Однією із цього визначеного об'єкта є важливий й те водночас неоднозначний принцип судочинства - принцип встановлення істини (принцип об'єктивної істини), який обраний автором роботи як предмета дослідження (предмет дослідження - конкретний аспект чи аспекти досліджуваного об'єкта, куди спрямоване увагу дослідника).

Слід зазначити, що обраний предмет дослідження як нерозривно пов'язані з науковими методами пізнання юриспруденції, а й у думці найавторитетнішого представника юридичної наукиС.С. Алексєєва «принцип об'єктивної істини є спільною принципом юридичного пізнання» і «належне (правильне) застосування юридичних норм забезпечено лише тоді, коли юридичне пізнання ввозяться суворій відповідності з принципом об'єктивної істини».

З погляду організації пізнання обраного предмета дослідження, як окремого правового явища, неабиякий інтерес представляє методологія юридичної науку й її елементи (етапи, методи).

Згідно з наукою про методології юриспруденції основними елементами (етапами) пізнання (дослідження) є: постановка проблеми, висування гіпотези, виявлення законів процес формування парадигми.

Під час підготовки справжньої роботи автор структурував матеріал та окремі глави з основних етапів процесу пізнання:

У розділі «Актуальність проблеми встановлення істини (об'єктивної істини) у цивільному процесі» автор реалізував етап з постановки проблеми (позначення ще пізнаною, але потребує, на думку дослідника, розуміння суперечлива ситуація, теоретичного чи практичного характеру). Наукове дослідження починається з постановки проблеми, тобто. головного питання, влади на рішення якого направляються дослідницькі зусилля.

Етап пізнання, пов'язані з висуванням гіпотез (формулювання припущення чи припущення, справжнє значення невизначено, потребує перевірки й обгрунтуванні, в доказі) у досить мері здійснено автором у розділі «Необхідність встановлення об'єктивної істини. Думки», де представлені кілька точок зору (гіпотез) влади на рішення питання про необхідність установлення об'єктивної істини у цивільному процесі.

Наступний етап у процесі пізнання предмета дослідження - виявлення законів, які відбивають суттєві характеристики закономірні зв'язку у межах предмета дослідження. Розглядаючи главу «Сучасне становище принципу об'єктивної істини у цивільному законодавстві» стосовно характеристикам цього етапу, можна сказати, що відповідно відбито стану та умови норм Цивільно-процесуального законодавства, відбивають систематичні закономірні зв'язку, що характеризують ці норми як котрі закріплюють принцип об'єктивної істини.

Завершальним етапом у процесі пізнання є формування парадигми (висновків) - кристалізація отриманих уявлень, прийнятих у ролі рішення визначеної проблеми. Саме це етап повною мірою реалізований у заключної частини (два останній абзацу) глави «Сучасне становище принципу об'єктивної істини у цивільному законодавстві» й у главі «Укладання», де автор обгрунтовано відповів стосовно питань, поставлені під час постановки проблеми, представив рішення вказаній у початку роботи проблеми.

Продовжуючи розповідь про застосування у процесі підготовки й написанні справжньої роботи елемент...


Страница 1 из 9 | Следующая страница

Реклама
Реклама