Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Вплив ДІЯЛЬНОСТІ людини на довкілля

Реферат Вплив ДІЯЛЬНОСТІ людини на довкілля

Пошуковаробота на задану тему:

Впливдіяльностілюдининадовкілля


Уумовахнауково-технічногопрогресузначноускладнилисьвзаємовідносинисуспільстваізприродою.Людинаотрималаможливістьвпливатинахідприроднихпроцесів,підкориласилиприроди,почалаопановуватимайжеусідоступнівідновнійневідновніприродніресурси, але й разом із тімзабруднюватийруйнуватидовкілля.

ЗаоцінкоюВсесвітньоїорганізаціїохорониздоров'я(ВООЗ), з более ніж 6 млн.відомиххімічнихсполукпрактичновикористовуєтьсядо 500 тис.сполук; з нихбіля40 тис.маютьшкідливідлялюдинивластивості, а 12 тис.єтоксичними.

ДокінцяXX в.забрудненнянавколишньогосередовищавідходами,викидами,стічнимиводами всіхвидівпромисловоговиробництва,сільськогогосподарства, комунальногогосподарствамістнабулоглобального характеру й поставилолюдстводо межіекологічноїкатастрофи.

Втручаннялюдиниуприродніпроцесирізкозростаєйможеспричинятизмінурежимуґрунтовихйпідземнихвод уцілихрегіонах,поверхневогостоку,структуриґрунтів,інтенсифікаціюерозійнихпроцесів,активізаціюгеохімічнихтахімічнихпроцесівуатмосфері,гідросферіталітосфері,змінимікрокліматутощо.Сучаснадіяльність,наприклад,будівництвогідротехнічнихспоруд, шахт,рудників,доріг,свердловин,водойм, дамб,деформаціясушіядернимивибухами,будівництвогігантськихміст,обводненняйозелененняпустель, таіншіповсякденніаспектидіяльностілюдини, ужевикликализначнівидимійприхованізмінидовкілля.

Уісторичномупланівиділяютьдекількаетапівзмінибіосферилюдством, котріувінчалисьекологічнимикризами тареволюціями, асаме:


Реклама
Реклама