Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Норми права

Реферат Норми права

Запровадження

Зміни, що відбуваються, протягом розвитку білоруського суспільства стимулюють пошуки у області держави й права. Самі собою такі соціальні явища як держава й право є об'єкт надмірної цікавості з практичною погляду. Вони дуже значної ролі у житті окремого індивіда й суспільства загалом. Правові відносини угосударственно-организованномсуспільствіопосредуютмайже всю діяльність людей, а держава є досить активним їх учасником.

На погляд, питання 'Норми права' одна із основних і залученні цікавих у сфері теоретичних пізнань держави й правничий та тож вирішила роздивитися його у своїй курсової роботі.Затрагиваемыеу роботі проблеми, у відомої мері традиційні та порівняно вивчені в білоруському правознавстві, оскільки теорія правової норми, відрізняється аргументованістю і стабільністю її засад. І все-таки звернення до проблематики, начебто, досить вивченій, представляється у разі виправданим. Це, передусім, її практичної значимістю. Питання правових нормах стосується, передусім, того, як утворюються і як реалізуютьсягосударственно-обязательныеправил поведінки. Очевидна теоретична значимість цього питання та, нарешті, неоднозначність підходів до аналізованої проблематики у спеціальній літературі. До певної міри це природно: досягнення повного одностайності у вирішенні проблеми скасувало б, мабуть, саму проблему. Разом про те безліч думок передбачає різну ступінь істинності, глибини осмислення досліджуваних явищ. У своїй роботі й розглядаю класифікацію норм права, аналізую їх співвідношення і їхню взаємодію з іншими соціальними нормами, порівнюю їх з статтями нормативного акта. З метою найбільш

докладного й докладного висвітлення основних аспектів представленої теми, об'єктивного аналізу які входять у неї проблем робота розділена чотирма глави. Під час написання курсової роботи я використовувала монографічні праці та підручники відомих вчених у сфері права: АлексєєваС.С,БурлаяЄ.В., ВишневськогоА.Ф.,ГорбаткаМ. А, Кучинського В.А Баранова У М, Бабаєва.В.К., .Лазарєва В.В. та інших.Глава 1. Поняття та ознаки правових норм

Право є складну юридичну систему норм. Слова «норма» (Лат.norma) позначає початок, величина, масштаб, зразок.

Серед вчених - юристів немає що єдиного розуміння норми права. На думкуВ.К. Бабаєва, «юридична норма (норма права) – загальнообов'язкове веління, виражене як державно - владного розпорядження й що регулює громадськіотношения[1]; по В.М.Баранову, це : «….державне вказівку на певний, належний, можливий, заборонений чи схвалюваний варіантповедения»[2]О. Еге.Лейст: «…..інтерв'ю, розраховане регулювання види суспільних відносин загальне правило поведінки, встановлений чи санкціоноване державою і охоронюване від порушень з допомогою заходів державногопринуждения»[3]

«Норма права,- СтверджуєВ.В.Лазарев,- визнане і що забезпечує державою загальнообов'язкове правило, з яких випливають правничий та обов'язки учасників громадських відносин , дії якого покликані регулювати дане правило за зразок, еталона, масштабуповедения.[4]

У сучасному юридичної літератури за нормою права розуміється загальнообов'язковеформально-определённоеправило поведінки, встановлений і забезпечене суспільством, і державою,закреплённоей опублікований в офіційних актах, спрямоване на регулювання громадських відносин шляхом визначення правий і обов'язків їх учасників.

Однак цьому норма права є щодо самостійне правове явище, що має такими рисами, які їм невластиві праву загалом. Тому ознаки правових норм необхідно розглядати з урахуванням цих обставин.

Можна виокремити такі суттєві ознаки правових норм.

1.Нормаправа є міра свободи волевиявлення та поведінки людини. Порозуміння спікера і засвоєння на даний момент конкретним індивідом залежить як від внутрішні чинники (стану її розуму, типу характеру, рівня культури), і від зовнішніх обставин (ступеня упорядкованості громадських відносин, забезпеченості норми авторитетом, силою). Найбільша ефективність реалізації правової норми характеризується збігу цілей окремої особи й суспільства, поєднанні загальнолюдських і соціально-групових, класових інтересів, у умовах стабільності громадських відносин.

2.Этоформа ухвали і закріплення правий і обов'язків. Останні виступають на вигляді орієнтирів, що пропагують діапазон свободи дій суб'єктів права, бо реальне регулювання відносин для людей та його організаціями здійснюється через наділення правами одним і покладання обов'язків інших.

Найяскравішепредставительно-обязывающийхарактер виражений в регулятивних нормах, менш він помітний в нормах спеціалізованих (декларативних,дефинитивных). Різні суб'єкти правовідносин зазвичай мають комплексом правий і одночасно несуть дуже багато обов'язків. Не може мати рацію без обов'язків немає і обов'язків без прав. Це з принципів побудови і функціонування будь-якої правової системи.

...

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Реклама
Реклама