Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Аналіз фінансового стану підприємства

Реферат Аналіз фінансового стану підприємства

Зміст.

Запровадження…………………………………………………………………………………………………………….

1. Аналіз валюти, і структури балансу…………………………………………………………………

2. Загальний аналіз джерел коштів підприємства…………………………………………….

3. Аналіз власних джерел……………………………………………………………………….

4. Аналіз позикових коштів господарюючого суб'єкту…………………………………………

5. Загальний аналіз розміщення коштів підприємства…………………………………………..

6. Аналізвнеоборотныхактивів підприємства…………………………………………………….

7. Аналіз поточних активів…………………………………………………………………………………….

8. Факторний аналіз прибутку……………………………………………………………………………..

9. Розрахунок і аналіз фінансових коефіцієнтів………………………………………………….

Укладання………………………………………………………………………………………………………..

Список використовуваної літератури…………………………………………………………………….

Запровадження.

Аналіз – означає розкладання досліджуваного об'єкта на частини, властиві цій об'єкту складові. Аналізом ширшому сенсі займається теорія економічного аналізу; у професійному – економічний аналіз фінансово-господарську діяльність у галузях. Усі користувачі фінансових звітів підприємств використовують методи фінансового аналізу прийняття рішень по оптимізації власних інтересів.

Власники аналізують фінансові звіти підвищення дохідності капіталу, забезпечення стабільності становища фірми. Кредитори й інвестори аналізують фінансові звіти, аби максимально зменшити свої ризики за кредитами і вкладах. Якість прийнятих рішень повністю залежить від якості аналітичного обгрунтування рішення. Найчастіше річна і квартальна звітність є із єдиним джерелом зовнішнього фінансового аналізу.

Цілі аналізу досягаються внаслідок рішення певного взаємозалежного набору аналітичних завдань.

До кожного підприємства може бути оцінена точка фінансово-економічного рівноваги, у якій власний капітал забезпечує нефінансові активи, а фінансові активи покривають зобов'язання підприємства. Отже, фінансову рівновагу є зворотним боком економічного рівноваги. Практично має місце відхилення у той або ту бік. Розмір відхилення (плюс чи мінус) і є індикатором фінансово-економічної стійкості.

Проведемо аналіз фінансового становища підприємства ВАТ «Ростелеком» р. Хабаровськ за2009г.

Основними завданнями аналізу є:

1. вивчення вихідних умов функціонування підприємства;

2. встановлення змін - у наявності і структурі капіталу за звітний період, і оцінка змін;

3. пошук шляхів нарощування капіталу, підвищити рівень його віддачі створення та зміцнення фінансової стійкості підприємства.

1. Аналіз валюти, і структури балансу.

Структурномуаналізу передує загальна оцінка динаміки активів організації, отримувана шляхом зіставлення темпів приросту активів з темпами приросту фінансових результатів (виручка, прибуток від).

Загальна ж оцінка динаміки активів ВАТ «Ростелеком»,2009г.

Показник

Наявність коштів,тыс.руб.

Темп приросту, %

За звітний період

За аналогічний період минулого року її

Середній розмір активів

72 553 533, 5

68 668 666,5

5,6

Виручка від

61 223 505

63 201 652

- 3,1

Прибуток від

7 513 139

10 134 857

- 25,9

Дані таблиці 1.1 видно, що обсяг виручки від і прибуток від менше, ніж середній розмір активів, як і темпи приросту цих показників негативні. Із цього можна дійти невтішного висновку про зниження ефективності діяльності підприємства.

Аналіз балансу починають зі порівняння розділу «Капітал і резерви» на поділ «Внеоборотныеактиви» (таблиця 1.2). Бо у активі і пасиві балансу згруповані різним способом одні й самі кошти, перебувають у розпорядженні підприємства, має спостерігатися деяке відповідність структури активів і пасивів. Аналіз балансу починають зі порівняння розділу балансу «Капітал і резерви», у якому відбиті власні джерела підприємства, на поділ «Внеоборотныеактиви».

Порівняння розділу «Капітал і резерви» на поділ «Внеоборотныеактиви»

Таблиця 1.2

Статті балансу

2009 рік

На початку року

У найгіршому разі року

Внеоборотныеактиви

39 168 101

44 781 112

Капітал і резерви

56 480 574

59 456 306

КР-ВА

17 312 473

14 675 194

Різниця між ...


Страница 1 из 29 | Следующая страница

Реклама
Реклама