Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Формування стратегії маркетингу в організації. Курсовий проект з маркетингу.

Реферат Формування стратегії маркетингу в організації. Курсовий проект з маркетингу.

Запровадження

У разі жорсткої конкурентної боротьби, і у ситуації сільськогосподарські підприємства вже повинні як концентруватимуть свою увагу на внутрішньому станом справ, а й розробляти довгострокову стратегію поведінки, яка б їм встигати за змінами, що відбуваються у тому оточенні.

 У минулому багато організацій могли успішно функціонувати, зважаючи здебільшого щоденну роботу, на внутрішніх проблем, пов'язані на підвищення ефективність використання ресурсів у поточної діяльності. Сьогодні ж, хоча й знімається завдання раціонального використання потенціалу до поточної діяльності, дуже важливо стає здійснення такого управління, що забезпечує адаптацію підприємства до швидко мінливих умов ведення бізнесу.

Прискорення змін - у навколишньому середовищі, поява нових запитів і журналістам зміну позиції споживача, зростання конкуренції за ресурси, інтернаціоналізація бізнесу, поява нових несподіваних можливостей бізнесу, відкритих досягненнями науку й техніки, розвиток інформаційних мереж, роблять можливим блискавичне поширення та отримання інформації, широка доступність сучасних технологій, зміна ролі людських ресурсів, і навіть низку інших причин сприяли різкого зростанню значення стратегічного управління.

Немає стратегії, єдиної всім господарств, як і і немає єдиного універсального стратегічного управління. Кожна організація унікальна свого роду, тому й процес вироблення стратегії кожної їх унікальний, оскільки вона від позиції підприємства над ринком, динаміки його розвитку, його потенціалу, поведінки конкурентів, характеристик виробленого товару чи надання послуг, стану економіки, культурної середовища проживання і ще багато чинників.

Будь-яке підприємство, незалежно від характеру діяльності, повинно піклуватися про розвиток виробництва, її відновленні устаткувань, технологій, думати про завтра дні, забезпечувати успіхом ринку товарів та послуг. Колектив, живе лише сьогоденням, прирікає підприємство на банкрутство. Але майбутні удачі вимагають сьогоднішніх витрат.

Управління організацією до нашого динамічний час є складну роботу, яку можна виконати успішно, керуючись простими сухими завченими формулами. Керівник має поєднати розуміння спільних істин та значущості численних варіацій, внаслідок чого ситуації відрізняються одна від друга.

Розвитком підприємства треба управляти: треба мати програму розвитку, систему контролю над її виконанням, вартість реалізацію. Управління розвитком підприємства є багатопланової завданням, в курсової роботі досліджується лише невелика значна її частина.

 Управління розвитком підприємства у даної курсової роботі розглядається з прикладу ВАТ «Ильино-Заборское». Мета мого дослідження - проаналізувати внутрішню структуру організації роботи підприємства, що забезпечує реалізацію її стратегії, взаємодію Космосу з довкіллям і запропонував ефективне вирішення поставлених перед нею; також розглянути систему управління розвитком підприємства міста і ефективне використання коштів.

Під час написання курсової роботи мною було використано такі джерела інформації: навчальна та методичніша література за курсом менеджмент і маркетинг, форми звітності про фінансово-економічний стан сільськогосподарських підприємств, інтернет - ресурси.

Глава 1. Теоретичні аспекти управління розвитком підприємства

1.1. Поняття, значення і формування стратегії

Стратегія - інтегрована модель дій, виділені на досягнення мети підприємства. До стратегії служить набір правил прийняття рішень, використовуваний визначення основних напрямів діяльності. Ці рішення, мають довгостроковому характері, визначають:

•напрями формування та розвитку організаційного потенціалу;

•засоби здійснення діяльності над ринком задля досягнення конкурентних переваг.

Стратегія організації - це розрахована з перспективи система заходів, забезпечує досягнення конкретних намічених компанією цілей. Сутність вироблення та її реалізації стратегії у тому, аби вибрати потрібне напрям розвитку з багатьох альтернатив і направити виробничо-господарську діяльність із обраним шляхом [4].

На середньому і низовому рівнях управління стратегія доповнюється і конкретизується тактикою (короткостроковій стратегією). Остання є сукупність управлінські рішення, що відбивають оптимальний варіант вирішення даної стратегічних завдань в в існуючих умовах чи з урахуванням нові й непередбачених обставин.

Стратегія організації може охоплювати у собі такі елементи:

· планові конкурентні ініціативи;

· дії, здійснювані у відповідь зміни у зовнішній середовищі;

· зміни географії ринків;

· злиття чи придбання компаній задля зміцнення положення у галузі;

· створення стратегічних спілок і партнерств;

· реалізацію нових можливостей та захисту від загроз;

· діяльність ключових підрозділів (НДДКР, виробництво, маркетинг, фінанси тощо.);

Страница 1 из 39 | Следующая страница

Реклама
Реклама