Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Формування і використання фінансових ресурсів організацій

Реферат Формування і використання фінансових ресурсів організацій

1. ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

1.1 Сутність і функції фінансових ресурсів організації

Однією з найважливіших фінансових категорій є фінансові ресурси. Фінансові ресурси формуються суб'єкти господарювання із єдиною метою здійснення виробничої діяльності.

Від раціональності формування та використання великою мірою залежить стабілізація як лише на рівні підприємств (мікрорівні), а й у рівні (макрорівні),т.к. ефективна робота товаровиробників є запорукою фінансової могутності і самій незалежності кожної держави.

Фінансові ресурси підприємств - це доходи, накопичення, надходження формовані для підприємства і призначені на мети простого і розширеного відтворення. Будь-яке підприємство у умовах ринкової економіки неминуче з проблемою раціонального формування та використання фінансових ресурсів. Під формуванням фінансових ресурсів ми розуміємо процес освіти й щодо фінансових ресурсів для підприємства. Використання фінансових ресурсів - це передусім застосування фінансових ресурсів із єдиною метою здійснення виробничої діяльності підприємства.

Ступінь самостійності підприємства у цій галузі залежить передовсім від ступеня централізованості, авторитарності економіки та місії цієї організації у зовнішній середовищі. Звісно, цими визначальними не обмежується перелік чинників що впливають на діяльність підприємства з формуванню та використання фінансових ресурсів. Є також ще й зобов'язання перед партнерами, споживачами, інші суб'єкти ринкових відносин, свій відбиток накладає і обрана стратегія фірми, внутрішнє середовище організації. Отже, на процес формування й використання фінансових ресурсів нахозяйствующемсуб'єкт впливають безліч визначних акторів іучтённыхчинників зовнішньою і внутрішньою середовища, і навіть чинники невизначеності (ризику). Слід зазначити, що у планової економіки процес формування й використання фінансових ресурсів носить інший характер, і можна розглядати лише контексті і рамках жорсткого планування і детермінації. У ринковій ж економіці цього поняття набуває всієї глибини сенсу, що дозволяє найповніше розкритися сутності фінансових ресурсів.

За суттю, формування та використання фінансових ресурсів - два взаємозалежних процесу що характеризують і котрі розкривають сутність механізму руху фінансових ресурсів для підприємства.

Формування - це початкова фаза рухається фінансових ресурсів, саме тут визначаються джерела коштів, форми надходження, і пропорції їх об'єднання. Зазвичай, в цій стадії фінансові ресурси перебувають у вартісної формі, що сприятливо їхнього контролю та планування.

Формування зумовлює визначає подальше рух фінансових ресурсів у форми їх використання. І на цій стадії кругообігу стає можливим запуск самого процесу виробництва для підприємства. Тут фінансові ресурси господарюючого суб'єкту матеріалізуються в основні оборотні фонди.

У виробничих фондах фінансові ресурси перебувають у прихованої формі, бо їх непідвладна інфляції вартісна оцінка не носить визначального характеру, але безумовну важливість набувають показники виробничої діяльності підприємства. У цій речовинної формі фінансові ресурси перебувають досі реалізаціїпроизведённойсвоєї продукції ринку, коли стає можливим їх вартісне вираз й визначення ефективності їх використання.

Отже, процес використання фінансових ресурсів пов'язані з реалізацією задуманих планів і характеризує собою поступальний рух до іншого якісному рівню. Звісно, в розподілі для формування й використання чимала частка умовності,т.к. дві ці процесувзаимоопределяюті взаємодоповнюють одне одного й кожен із новачків вже у собі детермінованість у майбутнє становища, чи це формування чи використання фінансових ресурсів.

З іншого боку, формування умовно може бути процесом зі знаком «плюс»,т.к. вона передбачає консолідацію фінансових ресурсів.

Використання - це «мінус» оскільки передбачається витрата, трата, тимчасова «децентралізація» сформованих ресурсів, точкою «дотику», умовним знаком рівності (точніше знаком «більше» чи «менше»). Можна характеризувати етап оцінки ефективність використання фінансових ресурсів (виробничу діяльність), бо тут два різноспрямовані процеси можна порівняти між собою.

На підприємстві відбувається безперервний процес формування й використання фінансових ресурсів, їх кругообіг, метою якого, є обслуговування виробничо-господарської діяльності підприємства.

1.2 Джерела формування фінансових ресурсів

Для виробничо-господарської діяльності, підприємства використовують найрізноманітніші джерела фінансових ресурсів. Структура залучуваних джерел великою мірою визначає фінансову стабільність підприємства міста і рентабельність його виробничо-господарської діяльності. Питання формування фінансових ресурсів для підприємства вирішуються на рамках фінансового менеджменту, що є однією з найважливіших підсистем загальної системи управління сучасним...


Страница 1 из 18 | Следующая страница

Реклама
Реклама