Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Соціологія рекламної діяльності

Реферат Соціологія рекламної діяльності

Місце і значення соціологічних досліджень, у системі знань про суспільство


Соціологія - наука про суспільство, наука про закономірності становлення та розвитку соціальних систем, спільностей, груп, особистостей.

Отже, соціологія вивчає соціальну специфіку розвитку нашого суспільства та соціальні відносини.

Соціологічне дослідження - сукупність логічних послідовних, методологічних і методичних, організаційно-технічних процедур, що дозволяють отримати достовірні дані про досліджуваному явище чи процесі задля її подальшого використання результатів цих досліджень практично.

Як ясно, соціологічне дослідження є складовою соціології. Проте соціологія міцно пов'язана і коїться з іншими науками про суспільство - з політологією, економікою, правовими науками, історією, етикою.

Соціологічні дослідження виконують такі функції у системі наук про суспільство:

1.в політології: допомагає виявити місце, роль і позицію людей, соціальних груп, і верств у сфері політичних відносин. Допомагає проаналізувати цю ситуацію у сфері, виявити ставлення людей до чинної влади, політичну ситуацію, прогнозувати ту чи іншу політична подія.

2.У економіці: з допомогоюсоц.исследованийпроводиться аналіз поведінки працівників під час вирішення всіх без винятку економічних, організаційних, технічних завдань, що з економікою підприємства міста і країни загалом.Соц.исследованиядопомагають оцінити можливості знань, волі, мотивів, бажань людей, що з економікою, та їх до зростання продуктивність праці, споживання, розподілу.

.У правової сфері:соц.исследованиядають можливість оцінити стан й розвитку законності, державності, правової свідомості населення. Допомагають оцінити ставлення людей до тих або іншим суб'єктам законопроектів, правову систему суспільства, і навіть запобігти порушення у області права.

.У етики: з допомогоюсоц.исследованийможна надати оцінку ступеня розвиненості і цінностей суспільства, рівню зрілості естетичного самку, шляхах і формам задоволення духовних потреб. Можна встановити відносини у сім'ї, колективі, стан моральності, вивести шляхів удосконалення моральності суспільства.


Сфера виробництва як головний чинник появи реклами


Реклама як масове явище не могла виникнути раніше, ніж виникли ринок виробника товарів, ринок інформаційних засобів реклами й ринок споживачів рекламованих товарів та послуг - три основні чинники появи реклами як масового явища.

Історично потреба у рекламі з'явилася тільки тоді ми, коли матеріальне виробництво вийшло далеко за межі натурального господарства чи натуральногообмена-бартера. Поділ праці як процес у результаті до появі соціальних груп, які, виробляючи одні продукти, стали потребуватимуть інших.Топографическимвтіленням обміну з допомогою такий механізм, як гроші, отже, досить складного багатоступінчастого механізму відносин між виробниками споживачами став ринок - реальне місце у міської інфраструктурі у зоні масового скупчення споживачів, де концентрувалася пропозицію.

Розвиток виробничої ситуації від ремісничого домануфактурномувиробництву призвело до об'єднанню людей, що спеціалізуються з окремої операції з виробництва окремої деталі товару. Саме у цьому - історичні витоки чотирьох важливих обставин:

) виробництво стало топографічно оформлятися поодаль місця проживання ремісничого виробника.

2.з'явилася постать (соціальна роль) власника готового продукту, відмінного від найманого працівника, й з її завдань стало обгрунтувати у постійному спілкуванні зі своїми працівниками розмір заробітної плати тривалість трудового дня.

3.працівник, зайнятий на атомарної операції (чим було операцій, то більше вписувалося було працівників), після завершення виробничого циклу у відсутності готового продукту, а ставав лише його об'єктивним споживачем.

.власник, який концентрує в руках прибуток за виробництва, отримав таку можливість фінансувати спеціалізовану діяльність із просування товару ринку.

Буржуазні революції сприяли появі конкуруючих друг з одним виробників. Однак у повною мірою про ринок товарів можна говорити, лише маю на увазі ту стадію, коли виробництво товарів стало масовим.

У цьому виробники мали постійно забезпечувати відповідність своєї продукції потребам і смаків дійсних та кроки потенційних покупців; вивчати попит потенційних покупців; доводити до потенційних покупців інформац...


Страница 1 из 15 | Следующая страница

Реклама
Реклама