Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Неспроможність і неплатоспроможність

Реферат Неспроможність і неплатоспроможність

1.Непереконливість і неплатоспроможність: причини, означення й попередження


Неплатоспроможність може бути тимчасове явищем і зводитися до нездатності до оплати за боргах у час, тоді як майновий стан боржника може забезпечити покриття боргів після закінчення певного часу. Неплатоспроможність - це неспроможність тимчасова, відносна і ще визнана судом. Непереконливість ж є визнану судом повну, досконалу нездатність задоволення майнових вимог кредиторів. Це неплатоспроможність абсолютна, безстрокова.

Причини, здатні привести підприємство до економічного кризи, можна розділити на:

) зовнішні стосовно підприємству, куди він може впливати або його вплив обмежена. Такі як: порушення традиційних господарських зв'язків; спад попиту; різкі, важко прогнозовані зміни економічної політики уряду; інфляція; розбалансованість ринку; політична нестабільність.

) внутрішні, що у результаті діяльності самого підприємства. Такі як: відсутність стратегії у діяльності підприємства; недостатнє знання кон'юнктури ринку; низький рівень кваліфікації менеджерів і персоналу; неефективність фінансового менеджменту; низький рівень про відповідальність керівників.

Попередження неспроможності залежить від ретельний контроль, фінансовому аналізі діяльності підприємства. Пошук й визначення причин кризового гніву й вихід із нього. Процес планування виходу з кризового стану можна розділити на два етапу: 1. Планування антикризової стратегії. 2. Вибір тактики реалізації антикризової стратегії

2.Економічні основи виникнення неплатоспроможності і банкрутства підприємств


Передумови неплатоспроможності - це результат сукупності дії безлічі чинників. Їх можна класифікувати так.

Внутрішні чинники:

. Дефіцит власного обігового капіталу як наслідок неефективної виробничо-комерційної діяльності чи неефективною інвестиційної політики.

. Низький рівень техніки, технологій і організації виробництва.

. Зниження ефективність використання виробничих ресурсів підприємства, його виробничої потужності як наслідок, - високий рівень собівартості, збитки, «проїдання» власного капіталу.

. Створення наднормативних залишків незавершеного будівництва й готової продукції, у зв'язку з ніж відбувається затоварювання, сповільнюється оборотність капіталу й утворюється його дефіцит. Це змушує підприємство залазити в борги і то, можливо причиною його банкрутства.

. Погана клієнтура підприємства, яка платить із запізненням або платить зовсім через банкрутства, що змушує організацію залазити в борги. Так зароджується ланцюгове банкрутство.

. Відсутність збуту через низького рівня організації маркетингової діяльності з вивченню ринків збуту, формуванню портфеля замовлень, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, виробленні цінової газової політики.

. Залучення позикових засобів у оборот підприємства на невигідних умовах, що веде до підвищення фінансових витрат, зниження рентабельності господарської діяльності й здатність досамофинансированию.

. Бистре і неконтрольоване розширення господарську діяльність, у результаті запаси, витрати й дебіторська заборгованість мають зростати швидше обсягу продажу. Через війну підприємство потрапляє під контроль банків та інших кредиторів і може піддатися загрозу банкрутства.

До зовнішніх чинникам ставляться:

) економічні - кризовий стан економіки нашої країни, загальний спад виробництва, інфляція, нестабільність фінансової систем, зростання ціни ресурси, зміна кон'юнктури ринку, неплатоспроможність і банкрутство партнерів. Однією з причин їхнього неспроможності господарюючих суб'єктів то, можливо неправильна фіскальна політику держави. Високий рівень оподаткування може стати непосильним підприємствам;

) політичні - політична нестабільність суспільства, зовнішньоекономічна політику держави, розрив економічних зв'язків, втрата ринків збуту, зміну умов експорту й імпорту, недосконалість законодавства у галузі господарського права, антимонопольної політики, підприємницької роботи і інших проявів регулюючої функції держави;

) посилення міжнародної конкуренції у зв'язку з розвитком науково-технічного прогресу;

) демографічні - чисельність, склад народонаселення, добробут народу, культурний уклад суспільства, що визначають розміру й структури потреб і платоспроможний попит населення в ті й інші види товарів та послуг.

Банкрутство, зазвичай, є, наслідком спільної дії внутрішніх та зовнішніх чинників. У найрозвиненіших ...


Страница 1 из 20 | Следующая страница

Реклама
Реклама