Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Макроекономіка

Реферат Макроекономіка

СОДЕРЖАНИЕ


Тема № 1. Ринок праці, вести

Тема № 2. Ринок природних ресурсів немає і ціна

Тема № 3. Ринок капіталу і позичковий відсоток

Тема № 4. Ринок цінних паперів

Тема № 5. Сукупний попит сукупне пропозицію.Макроэкономическоерівновагу

Тема № 6. Національний дохід, його розподіл і перерозподіл

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ


Тема № 1. «Ринок праці, вести»


1. Ринок праці та особливості його функціонування

Поняття ринку праці, її особливості і функції. Основні суб'єкти і компоненти (попит, пропозицію, ціна продажу та конкуренція)

. Робоча сила і його вартість. Система зарплати

Заробітну плату - як від чинника виробництва «працю». Чинники, що впливають вартість робочої сили в. Системи оплати праці. Тарифна система оплати праці. Номінальна і реальна заробітна плата. Поняття «мінімальний споживчий бюджет». Споживча кошик

. Поняття «безробіття», види й форми. Державне регулювання безробіття


Поняття «безробіття», її види й причини виникнення. Державні заходи подолання дисбалансу над ринком робочої сили в.

Ринок праці - економічне середовище, де внаслідок конкуренції між економічними <#"justify">Классификациюбезробіття можна так малюнку 1 [власна розробка].


Малюнок 1 - Види безробіття

Природна безробіття характеризує такий резерв робочої сили в, що може самостійно розсмоктуватися в короткостроковому періоді залежно потреб виробництва.

За такого підходу основними видами природною безробіття вважаються: фрикційна, інституціональна і добровільна.

Розглянемо сутністьфрикционнойбезробіття.

Термін «фрикційна безробіття» економісти використовують стосовно працівникам, які шукають роботу чи очікують роботи недалекому майбутньому.Фрикционнаябезробіття вважається неминучою і з крайнього заходу, почасти, бажаної. Оскільки багато робітників, добровільно виявилися «між роботами», змінюючи низькооплачувану,малопродуктивнуюроботу в більш високооплачувану і більше продуктивну. Це означає вищі прибутки самих працівників і більше раціональний розподіл трудових ресурсів, отже, і більший обсяг реального виробництва для економіки загалом. Основним ознакою такий безробіття служить її нетривалість (від 1 до 3 місяців).

Дофрикционнымбезробітних відносяться люди:

звільнені з роботи з наказу адміністрації;

звільнилися за власним бажанням;

що чекає відновлення на колишній роботі я;

знайшли роботу, але щеприступившиедо неї;

сезонні робочі (над сезон);

вперше або знову які з'явилися ринку роботи з потрібними економіки рівнем професійної підготовки та кваліфікації.

Фрикционнаябезробіття є явище як неминуче, оскільки пов'язані з природними тенденціями рухається робочої сили в (люди завжди мінятимуть місце роботи, намагаючись знайти роботу, найбільше відповідну їх перевагам і кваліфікації), а й бажане, оскільки сприяє раціональнішому розміщення робочої сили й вищої продуктивності. Особливістьфрикционнойбезробіття у тому, що шукають готові фахівці з відповідний рівень професійної підготовки і класифікації. Структурна безробіття сутнісно є поглибленнямфрикционной. З часом у структурі споживчого від попиту й в технології відбуваються істотних змін, які, своєю чергою, змінюють структуру загального попиту робочої сили. Через цих змін попит певні види професій зменшується чи взагалі припиняється. Інтерес до інші професії, включаючи нові, збільшується. Виникає безробіття,т.к. робоча сила реагує цього зміна повільно й її структура і не відповідає нову структуру робочих місць. Структурна безробіття значно більш триваліша дорогою, ніж фрикційна. З одного боку, збільшення попиту продукцію галузей, де зараз його поки низький, може відбутися через невизначено тривалий час і навіть не статися зовсім, з другого боку, знайти роботу у нових галузях, породжених науково-технічний прогрес, без спеціальної перепідготовки і перекваліфікації практично неможливо. САМІ Як і фрикційна, структурна безробіття є явище неминуче і природне навіть у високорозвинених економіках, оскільки пов'язані з природними процесами у розвитку й русі робочої сили в. Структура попиту продукцію різних сфер постійно змінюється від і також постійно змінюється галузева структура економіки в зв'язку зі науково-технічний прогрес, тож економіки постійно відбуваються і буде завжди відбуватися структурні зрушення, провокуючи структурну безробіття. І фрикційна, і структурна безробіття пов'язані з пошуками праці та тому ставляться до категорії безробіття пошуку.

Структурна безробіття - це такий безробіття...


Страница 1 из 17 | Следующая страница

Реклама
Реклама