Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Основи мікробіології, фізіології харчування та санітарії

Реферат Основи мікробіології, фізіології харчування та санітарії

Федеральне агентство за освітою

Набережночелнинскийдержавнийторгово-технологическийінститут
Методичне посібник для студентів заочній форми навчання

ОСНОВЫМИКРОБИОЛОГИИ, ФІЗІОЛОГІЇ ХАРЧУВАННЯ ІСАНИТАРИИ

НабережныеЧелны2008 рік


Основи мікробіології, фізіології харчування і санітарії: Методичне посібник для студентів заочній форми навчання / Упорядник: М.А. Куликова. -НабережныеЧелны:НГТТИ, 2008. - 57 з.


Методичне посібник призначено для студентів заочного відділення, які за спеціальності 260502.51 «Технологія продукції комунального харчування».

Посібник містить необхідний матеріал за всіма розділами курсу «Основи мікробіології, фізіології харчування і санітарії» які вивчаються студентами,получающимисереднє фахова музична освіта. Вона також можна використовувати студентами денного навчання у процесі, з організацією узагальнюючого тематичного чи підсумкового повторення.

У посібник включені основні теми дисципліни, питання самоперевірки, методичних рекомендацій з виконання контрольної роботи, дано питання підготовки до іспитів.

Рецензент: Смирнова А.В. - кандидат біології, доцент.

Печатаетсяу вирішенні Вченого радиНабережночелнинскогодержавного торгово-технологічного інституту

Набережночелнинскийдержавнийторгово-технологическийінститут, 2008 рікСОДЕРЖАНИЕ


Запровадження. Предмет і завдання мікробіології

Тема 1. Морфологія і класифікація мікроорганізмів

1.1Бактерії

1.2Плесневыегриби

1.3Дрожжи

1.4Віруси і фаги

Тема 2. Фізіологія мікроорганізмів

2.1 Обмін речовин у мікроорганізмів

.2 Ферменти мікроорганізмів

2.3 Щодо хімічного складу мікроорганізмів

2.4 Харчування мікроорганізмів

2.5 Подих мікроорганізмів

Тема 3. Вплив умов довкілля в розвитку мікроорганізмів

.1 Вплив фізичних чинників

.1.1 Вплив температури

.1.2 Вплив вологості середовища

.1.3 Вплив концентрації речовин, розчинених у середовищі

.1.4 Вплив різноманітних випромінювань

.2 Вплив хімічних чинників

.2.1 Вплив реакції середовища

.2.2 Дія отруйних речовин

.3 Вплив біологічних чинників

Тема 4. Поширення мікроорганізмів у природі

.1 Мікрофлора грунту

.2 Мікрофлора води

.3 Мікрофлора повітря

4.4 Мікрофлора тіла здорової людини

Тема 5. Патогенні мікроорганізми

.1 Властивості патогенних мікроорганізмів. Захисні сили організму боротьби з інфекціями

5.2 Харчові захворювання мікробної природи

.2.1 Харчові інфекції

5.2.2 Харчові отруєння бактеріального походження

5.3Микотоксикозы

5.4Токсикоинфекции

.5 Харчові отруєннянемикробногопоходження

.6Гельминтозыта їх профілактики

Тема 6.Микробиологиянайважливіших продуктів харчування

.1Микробиологиям'яса і м'ясних продуктів

6.2Микробиологияяєць і яєчних продуктів

.3Микробиологияриби і рибних продуктів

6.4Микробиологиястерилізованихбаночныхконсервів

.5Микробиологиямолока та молочних продуктів

.6Микробиологияплодів і овочів

Методичні рекомендації з виконання контрольної роботи

Перелік запитань до іспиту

ЛітератураЗАПРОВАДЖЕННЯ


Предмет і завдання мікробіології

Микробиология(грецьк.micro- малий,bios- життя,logos- вчення) - наука про дрібних, невидимих неозброєним оком організмах, названих мікробами чи мікроорганізмами. Вона вивчає закономірності їхнього життя та розвитку, і навіть зміни, викликані ними на організмі людей, тварин, рослин i в неживої природі....


Страница 1 из 4 | Следующая страница

Реклама
Реклама