Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Історія політичних і правових вчень

Реферат Історія політичних і правових вчень


Історія політичних вимог і правових навчань

політичний правової вчення мислитель

1. Предмет і методологія історії політичних вимог і правових навчань


.1 Предмет і метод історії політичних лідеріва і правових навчань


Історія політичних вимог і правових навчань - наука, яку можна зарахувати доисторико-теоретическойдисципліни. Історія політичних лідеріва і правових навчань міцно пов'язана з Загальною теорією права, Конституційним правом розвинених країн, історією держави й права, філософією права, історією філософії.

Як самостійна наука вона сформувалася за доби Просвітництва як спроба пояснити закономірності походження, розвитку, функціонування та соціального призначення держави й права, і навіть як спроба знайти оптимальну модель їх співвідношення.

Предметом історії політичних вимог і правових навчань є сукупність ідей, теорій, доктрин, дають цілісне уявлення про сутності та формах політики, влади, держави й права, закономірності їх походження, розвитку та функціонування, місці і у життя суспільства і людини в різних етапах історичної еволюції й у різноманітних країнах.

Специфічні риси історії політичних вимог і правових навчань:

) дана наука вивчає лише цілісні, завершені системи поглядів, а чи не розрізнені ідеї;

2) предмет історії політичних вимог і правових навчань має форму навчань, доктрин, теорій;

) політико-правова доктрина (вчення, теорія) - специфічна форма осмислення, засвоєння і перетворення політико-правової дійсності.

До структури політико-правового вчення входить 3 елемента:

1. теоретичне зміст вчення - система висновків, і положень, розглядають природу, суть і стала призначення політико-правової ідеї;

2. політична ідеологія - система ідеалів та матеріальних цінностей, у якій усвідомлюються і оцінюються відносини класів та соціальних груп до держави та права;

. доктринальна основа - сукупність прийомів та способів пізнання і інтерпретації держави й права.

Наприклад, розуміння держави як результату громадського договору випливає з доктрини природного права, яке стало методологією пояснення політико-правової неминучого у XVII в. і це об'єктивно висловлює інтереси зародження буржуазії.

Історія політичної і правової думки формується, починаючи з передісторії науки, проходячи такі етапи:

) передісторія науки - 4 тис. дон.э.-XVIIIв. н.е. Науки не існувало, але сформульовані багато теорії, які вплив як в розвитку науки, а й у політику конкретних держав. Спочатку уявлення про країну і в праві полягала у міфологічною-міфологічній-релігійно-міфологічної формі; з недостатнім розвитком раціоналістичного пояснення дійсності вчення набуває формифилософско-этическихтеорій;

2) інституціоналізація історії політичних лідеріва і правових навчань - XVIII-ХІХ ст.Рационально-этическаяформа знань;

) сучасний етап - XX-XXI ст. Плюралізм поглядів і теорій.

Методологія включає у собі групи методів:

1) загальнонаукові методи:

- історичний метод - дозволяє визначити місце і значення теорії у сучасній системі знань, виявити сукупність соціальних, чинників, які вплинули в розвитку окремої теорії; визначає ідеологію класів, які панують у певний період; встановлює логіку розвитку навчань про країну і в праві;

соціологічний метод - визначає соціальні чинники, умови життя суспільства, що викликало до життя конкретне вчення, і навіть, як це вчення вплинув життя суспільства;

-нормативно-ценностныйпідхід - визначає ідеали й цінності, які у базі вчення;

2)общелогическиеметоди (аналіз політики та синтез, дедукція і індукція та інших.);

)специально-юридическиеметоди (правове моделювання, формально-юридичний, порівняльно-правовий тощо.).

Використання методів залежить від пануючій парадигми, тобто. моделі теоретичного тлумачення, що дає сукупність пізнавальних принципів, і прийомів відображення політико-правових явищ.

Парадигмы:

1) теологічна (Ізраїль, Західна Європа в Середньовіччі, Ісламські держави). Релігія було одним із ранніх форм суспільної свідомості, за якої людина відбивав навколишній світ;

) натуралістична (Давня Греція, Давня Індія, вчення Спінози). Усі політико-правові явища пояснюються з тією ж погляду, як і явища природи;

) юридична (Древній Китай, Персія). Усі політико-пр...


Страница 1 из 4 | Следующая страница

Реклама
Реклама