Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Методика автоматизованого проектування суден

Реферат Методика автоматизованого проектування суден


Методика автоматизованого проектування судів


1.Технологія автоматизованого проектування


Процес автоматизованого проектування, виготовлення й супроводу наукомістких виробів на перебігу всього життєвого циклу є складну в організаційному плані питань технологію з більший обсяг інформації, безліччю вертикальних і горизонтальних зв'язків, з велику кількість його учасників і бізнес-процесів. Вибір раціональної технології - це складне завдання зі створення єдиного інформаційного простору й упорядкування інформаційних потоків. Здебільшого це комбінація кількох видів технологій, що реалізують кожна свої переваги та компенсуючих недоліки інших.

Технологія послідовного проектування залежить від суворо послідовному виконанні всіх стадій проектування: технічне завдання, ескізний проект, технічний проект, робочий проект. Передача інформації наступній стадії відбувається по закінченні і затвердження попередньої. Робоча проектування виготовлення вироби можуть відбуватися паралельно, яке випробування і досвідчена експлуатація виводяться далеко за межі технології проектування. Проте помилки, виявлені під час останніх стадіях, можуть призвести до потреби коригувань проекту з його початкових стадіях. Така технологія проектування зазвичай використовується при традиційному проектуванні виробів невеличкий складності.

Технологія наскрізного проектування передбачає інформаційну взаємозв'язок між окремими етапами, такі як концептуальне проектування, тривимірне моделювання, інженерний аналіз, технологічна підготовка виробництва, випуск конструкторсько-технологічною документації, виготовлення, випробування, сертифікація, супровід. На етапі концептуального проектування створюється математична модель вироби та її концептуальнийэлектронно-цифровоймакет, дозволяє виконувати роботи наступних етапах, без очікування завершення попередніх. Інформаційна взаємозв'язок між етапами дозволяє всім колективам розробників оцінити проектне рішення і дати свої рекомендації з його поліпшенню до прийняття своє рішення і завершення проектування. Ця технологію орієнтовано створення програмно-технічних комплексів за видами діяльності, оснащених спеціалізованими програмними продуктами чи окремими модулями базової системи та які мають розвиненими предметними базами даних, і дозволяє водночас виконувати роботу всіх етапах проектування.

Технологія паралельного проектування передбачає оптимізацію характеристик вироби на концептуальної стадії проектування й передачу інформації всіх учасників робіт до створення підсистем, інженерного аналізу, технологічної підготовки виробництва та т.п. Для організації паралельного проектування створюються розподілені програмно-технічні комплекси і єдиний інформаційне простір, що дозволять кожній учаснику колективу самостійно виконувати своїх функцій, проводити пошук найкращих прийняття рішень та оцінювати їх роботи з погляду підвищення якості вироби загалом. Ця технологія охоплює все етапи життєвого циклу вироби або велику частина їх, тому інтегрована інформацію про структурі вироби, технології її виготовлення,комплектующемустаткуванні, постачальників і замовників, технології ліквідації дозволяє приймати найкращі рішення. З використанням цій технології не потрібно повертатися до початковим стадіям проектування, оскільки основні характеристики і проектні рішення визначено й вимагають лише локальної оптимізації та деталізацію у межах даної концепції. У цьому технології проглядаються елементи технологій послідовного і наскрізного проектування.

Технологія проектування «згори донизу» чи спадне проектування передбачає ієрархічної структури вироби як прародича його основних підсистем і елементів, а як і проектних процедур, вкладених у створення вироби загалом. Тобто підтримується концепція - від спільного уявлення вироби до приватним рішенням. На кожному рівні проектуються підсистеми і елементи вироби, кожному етапі всіх рівнях відбувається послідовна деталізація рішень. На верхньому рівні проектування відбувається оптимізація характеристик вироби, на нижньому - оптимізація підсистем і елементів, але в наступних рівнях - деталізація прийнятих проектних рішень. Цю технологію легко реалізувати з допомогоюACD-системсереднього та верхнього рівнів, однак за внесенні суттєвих змін у проект, процес проектування необхідно повторити спочатку (у межах однієї процедури чи цілком).

Технологія проектування «знизу вгору» чи висхідний проектування передбачає створення вироби загалом з готових уніфікованих елементів і деталей. Функціональність і ефективність вироби у своїй визначається складом і погодженістю між собою елементів і деталей. Попередня підготовка і уніфікація елементів і деталей дає нагоду отримати найкращі рі...


Страница 1 из 12 | Следующая страница

Реклама
Реклама