Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Еволюція і основні категорії філософії

Реферат Еволюція і основні категорії філософії

1.Предмет філософії


Філософія націлена не так на те що визначити точні межі і зовнішні взаємодії між частинами і частинками світу, але в те що зрозуміти їх внутрішню зв'язок і єдність.

Філософія - наука про загальним.

Предметом філософії є загальне у системі «Світ - людина». У предмет філософії входить загальне у матеріальному бутті і загальна, характеризує цілісне буття людини. Але предмет філософії у ще більшою мірою різниться від предмета приватних наук, які вивчають матеріальне буття й людини, тим, що він являє собою ставлення людини до світу, світу до людини.

Філософія - це система поглядів поширювати на світ загалом і ставлення людини до цього світу.

Філософія є раціонально систематизоване, тобто оформлене логічно, світогляд. Вона знаходиться за місцем у людському пізнанні між релігійним світоглядом, науковим світоглядом і ще навіть місцями примикає (за рівнем емоційної насиченості) художнього світогляду з його творчими амбітними тенденціями.

У зв'язку з цим філософія полягає у першу чергу з онтології (онтос- буття) - вчення про бутті і гносеології - вчення про пізнанні.


2.Світогляд та її форми: міф, релігія, філософія


Філософія становить теоретичну основу світогляду.

Світогляд - це узагальнена система поглядів особи на одне світ у цілому, на особливе місце у ньому, розуміння й оцінка людиною сенсу свого життя й діяльності, доль людства; сукупність узагальнених наукових, філософських, соціально - політичних, правових, моральних, релігійних, естетичних ціннісних орієнтирів, вірувань, переконань і ідеалів людей.

Залежно від цього як вирі-шується співвідношення духу, і матерії М. може бути таким:

ідеалістичним

матеріалістичним

релігійним

атеїстичним

Матеріалізм - є філософське погляд, що визнавала первинність матерії, це, що вона ніким не створена, а існує вічно

Ідеалізм - є філософське погляд, за яким буття насправді належить духовному початку - розуму, волі.

З морально-психологічної погляду світогляд може характеризуватися як оптимістичне і песимістичне..

Поняття світогляд ширше поняття філософія.

Світогляд існує у вигляді системи ціннісними орієнтаціями, ідеалів, вірувань й переконань, і навіть способу життя людини й суспільства.

Суб'єктами світогляду може бути як індивід, і окремі соціальні групи.

Світогляд - це загальний цілісний погляд поширювати на світ, дає уявлення про загальним і важливе місце людини у цьому світі.

Риси світогляду:

1)цілісність

2)індивідуальність

)соціальність

Два рівня:

1)повсякденне

2)концептуальне

Три історичних типу світогляду:

1)міф

2)релігія

)філософія

Міфи - фантастичне (полуфантастическое), часто зайве емоційне, відбиток оточуючої реальності й людського буття у межах реальності

Характеристика міфу:

1)чоловік і міф одне

2)містична співпричетність, ми зі світом одне

)людина частина колективу

Релігія

- пантеїстична (Бог розпилено у природі)

голистическая

монотеистическая

Бог один, всюдисущий

Характеристика релігії:

- всюдисущий

сильніше й вище людини

бог творець

створив і управляє природою

людина син бога

людина має свободою

людина особистість

Філософія - це сфера духовному житті людину,...


Страница 1 из 18 | Следующая страница

Реклама
Реклама