Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Поїздка в метро як соціальний досвід

Реферат Поїздка в метро як соціальний досвід

Національна дослідницька університет

Вищу школу економіки

Факультет державного устрою і муніципального управління


Есеї

По дисципліни

«Загальна соціологія»

На тему

«Поїздка в метро як соціальний досвід»

Виконала:

Студентка 1 курсу очного відділення

Факультету державного

і муніципального управління

Шевченка О.Н.

Москва

р.


Соціальний досвід - сама й з основних частин соціального життя окремого індивіда, що також є частиною процесу соціалізації та становлення їх у суспільстві. Насамперед, встановимо найбільш коректне і вичерпне визначення соціального досвіду. Соціальний досвід - це найважливіша змістовна частина компонента культури, що є історично сформовані у свідомості членів будь-якого суспільства форми здійснення будь-яких соціально суттєвих дій людей. Таке дію показує свою спроможність лише з позиції утилітарною ефективності, а й у підтримці необхідного в в існуючих умовах рівня соціальної інтеграції суспільства та його функціональних елементів і підсистем, стійкості організаційних форм та ефективності процесів регуляції колективної діяльності.

Традиційно виділяються три основні соціокультурні функції соціального досвіду:

вироблення способів підтримання певного рівня інтегрованості людей суспільстві, основі яких виділяються прийнятні і неприйнятні правил поведінки людей суспільстві, які у своє чергу позитивно негативно санкціонуються, що також виявляється у виробленні певних правив і соціальних установок. Соціальний досвід укладає у собі функціонування й застосування їх особистістю практично засвоєних нею раніше ціннісними орієнтаціями, без яких не можна уявити процес соціалізації і інтеграції особистості суспільство. Аналізуючи дослідження англійського психолога МілтонаРокича, який розробив оригінальну концепцію ціннісними орієнтаціями, можна зрозуміти, що цінність - це «стійке переконання в принципової перевагу деяких цілей чи способів існування над іншими», а ціннісні орієнтації окремих індивідів різних громадських об'єднань є неоднорідні, проте загалом однакові. Звідси випливає наступна функція соціального досвіду.

соціальний досвід передбачає виявлення правил поведінки індивіда у соціальній середовищі, сприяють підтримці громадського порядку та безпеки, як з прикладу будь-якого конкретного суспільства, а й углобально-человеческомрівні, оскільки ціннісні установки членів різних товариств з загальнолюдських характеристик схожі між собою.

невід'ємна зв'язок процесу соціалізації, інкультурації і міністерства соціального досвіду виражається через третю функцію соціального досвіду. Культурні цінності й правил поведінки у суспільстві консолідуються у свідомості у вигляді придбання соціального досвіду, який передається від покоління до покоління з допомогою первинної і вторинноїсоциализаций. Накопичені знання про співіснування у суспільстві, цінностях і кількість прийнятих порядках транслюються поколіннями саме соціальному досвіду.

Перейдёмбезпосередньо до цієї теми даної роботи.Установимосновне питання - чи є соціальне дію, саме поїздка до метро, соціальним досвідом? Гадаю, що, безсумнівно, є, і пропоную цього твердження такі обгрунтування:

За підсумками робіт німецького соціолога Макса Вебера встановимо визначення соціальної дії. Соціальне дію - «дію людини (незалежно від цього, має воно зовнішній чи внутрішній характер, зводиться до невтручанню або до терплячому прийняттю), які з гаданому дійовою особою чи дійовою особою змісту співвідноситься з дією інших людей орієнтується нею». Виходячи з цього, можна зрозуміти, що поїздка до метро - то соціальна дію, оскільки роблячи свій шлях у просторі метрополітену, індивід справді співвідносить свої дії з його діями інших члени соціуму, але його дії конкретно не спрямовані ними. То може чи соціальне дію стати соціальним досвідом? Якщо поїздка до метро справді є соціальним досвідом, отже, від цього дії мають бутивышеприведённыефункції соціального досвіду. соціальний досвід поїздка метро

Вычленимосновноючастина з першого функції соціального досвіду - нею буде виявлення, засвоєння і загальноприйнятих правил поведінки індивідом у його дій у соціальній середовищі. Уявімо класичний приклад: студент кожен будень дістається університету у вигляді метрополітену. Його індивідуальний соціальний досвід виявляється у щоденному опосередкованому взаємодії коїться з іншими членами суспільства (у разі, стихійна натовп людей метро). Студент, з урахуванням масового поведінки людей, робит...


Страница 1 из 3 | Следующая страница

Реклама
Реклама