Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Аналіз господарської діяльності підприємства

Реферат Аналіз господарської діяльності підприємства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Федеральне державне бюджетне освітнє установа вищого професійної освіти

Національний мінерально-сировинної університет «Гірський»

Кафедра організації та управління







ОТЧЕТ

по переддипломної практиці



Студента групиМФ-08- 1

Гур'янова Антона Олександровича

Місце практики ТОВ «КЕЙ»

Керівник практики

від кафедриСалиховаЯ.Ю.

Керівник практики

від підприємстваКурнаковаЄ.В.






Санкт-Петербург2013г.


Запровадження


Преддипломнаяпрактика є завершальним етапом процесу і є метою закріплення теоретичних знань і умінь, отримання практичних навичок.

З проходження практики пишеться звіт, який містить практичний матеріал дослідження та вивчення підприємства, отримання знань і умінь управління, закріплення навичок застосування практично основних методів оцінки стану підприємства, його внутрішньої і до зовнішньої середовища.

Як мети проходження переддипломної практики може бути отримання інформацію про досліджуваному підприємстві, дослідження його з позиції отриманих теоретичних методів оцінок, придбання практичної спрямованості майбутню професію.

З поставленої мети перетвориться на ході проходження практики було вирішено ряд завдань:

дана коротка характеристика досліджуваного об'єкта;

оцінені його внутрішня й зовнішня середовище;

проведено аналіз фінансового становища підприємства;

дана характеристика маркетингової середовища підприємства;

запропоновані заходи щодо вдосконаленню маркетингової стратегії підприємства.

Під час написання звіту як джерело застосовувалася навчальна і наукова література, актуальні статті й монографії, статистична і фінансова звітність підприємства, ресурси мережі інтернет.

У процесі дослідження було застосовано методи аналізу, оцінки, систематизації.



Коротка характеристика підприємства


Суспільство з обмеженою відповідальністю «КЕЙ» є офіційно зареєстрованим юридичною особою, що забезпечує підприємницьку діяльність території російською Федерації виходячи з чинного законодавства і нормативних актів.

Компанію створено у вигляді поєднання двох незалежних компаній:

«Computerformen» - проектування, виконання і супровідлокально-вычислительныхмереж, баз даних.

«D-Art» - розробка засобів електронної комерції; розробка інтернет рішень; дизайн і комплексний інтернет-маркетинг.

Організація перебувають розслідування щодо адресою: 195221, р. Санкт-Петербург, вул. Ключова, буд. 30.

Компанію створено 2002 року засновниками й функціонує виходячи з Статуту.

ТОВ «Кей» є комерційної організацією. Підприємство діє основі самофінансування і самоокупності, є юридичною особою, має у власності відособлене майно, набуває цивільні правничий та несе цивільні обов'язки, необхідних здійснення діяльності. Суспільство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, яким за законодавством то, можливо звернено стягнення. Суспільство має самостійний баланс.

Основними споживачами ТОВ «Кей» є корпоративні замовники. Серед споживачів ТОВ «Кей» як міські, і регіональні покупці. Це різні магазини, великі регіональні компанії, бажаючі зробити власні сайти для свого і просування їх у мережі.

Компанія є головним офіційним партнером вСеверо- західному регіоні низки компанія і фірм.

У фірмі проводиться контроль якості, спирається на досвід минулого і професіоналізм безлічі фахівців. Надійність розроблених компанією інтернет рішень перевірено безліччю клієнтів.

Специфіка діяльності - розробка та реалізація інтернет-проектів. Основним напрямом діяльності компанії може бути:

розробка інтернет-магазинів;

розробка корпоративних сайтів;

розробкапромо-сайтов;

просування сайтів;

комплексний інтернет-маркетинг;

Організація управління компанією маєлинейно-функциональнуюструктуру.

Центральним ланкою для підприємства є Генеральний директор. Їм здійснюється безпосереднє управління економіки й координація діяльності підприємства, ставляться поточні і далекосяжн...


Страница 1 из 9 | Следующая страница

Реклама
Реклама