Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Система державних органів Російської Федерації

Реферат Система державних органів Російської Федерації

ією Російської Федерації органами структурі державної влади. Інша річ, що повноваження в різних державні органи може мати різноманітні форми прояви у залежність від тих конкретних завдань і державних функцій, що вони виконують.

Государственно-властныеповноваження знаходять вираження у компетенції державні органи, під яка повинна розуміти сукупність предметів їх ведення й розширенні повноважень, якими вони наділені щодо цих предметів ведення.

Компетенція органів держави визначається Конституцією Російської Федерації,ФедеральнымиКонституционнымизаконами, конституціями (статутами) і законами суб'єктів Російської Федерації, указами президента Російської Федерації, постановами Уряди Російської Федерації і виконавчих органів її суб'єктів, положеннями про органи та інші нормативними правовими актами.

Треба сказати, що владними повноваженнями Російській Федерації мають як органи держави, а й органи місцевого самоврядування. Проте їх владні повноваження носять державного характеру і здійснюються від імені Російської Федерації.

. Кожен державний орган утворюється у встановленому державою порядку. Так було в Конституції Російської Федерації вказується (ст.81), що порядок виборів президента Російської Федерації визначається Федеральним Конституційним законом. Порядок формування Ради Федерації і Порядок виборів депутатів Державної Думи також встановлюютьсяФедеральнымиКонституционнымизаконами (ст.96) тощо. буд.

. Кожен державний орган уполномочиваетсядержавою здійснювати і завдання центру і функції. Так, Президент Російської Федерації, відповідно до Конституції Російської Федерації (ст.80), є гарантом Конституції Російської Федерації, права і свободи людини і громадянина. Він бере заходи для охороні суверенітету Російської Федерації, її незалежності й державної цілісності, забезпечує узгоджене функціонування і зміцнити взаємодію органів структурі державної влади. Уряд Російської Федерації відповідно до Конституцією Російської Федерації (ст.110) здійснює виконавчу владу Російської Федерації тощо. буд.

. Кожен державний орган чи діє у встановленому державою порядку. Приміром, відповідно до Конституції Російської Федерації (ст. 114) порядок діяльності Уряди Російської Федерації визначається Федеральним Конституційним законом. Федеральним Конституційним законом відповідно до Конституцією Російської Федерації (ст.128) встановлюється порядок діяльності Конституційного Судна, Верховного Судна, Вищої Арбітражного Судна Російської Федерації та інших федеральних судів.

. Кожен державний орган є складовою єдиної системи органів структурі державної влади Російської Федерації. У Конституції Російської Федерації (ст. 5) вказується, що федеративний устрій Росії полягає в єдності системи структурі державної влади.


Глава II. Загальна характеристика системи державні органи Російської Федерації


У своїй сукупності державні органи Російської Федерації утворюють єдину систему. Відповідно до ст. 11 Конституції Російської Федерації, внёёвходять органи структурі державної влади Російської Федерації і органи структурі державної влади її суб'єктів.

Єдність системи державні органи Російської Федерації обумовлена тим, що вона полягає в державної цілісності Російської Федерації, єдності системи органів структурі державної влади. Єдність системи державні органи Російської Федерації проявляється у розмежування предметів ведення та обсягу повноважень між органами структурі державної влади Російської Федерації і органами структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації. Воно виявляється у цьому, що це органи цією системою діють спільно, перебувають у тісний взаємозв'язок, взаємодію уряду й взаємозалежності. У межах цієї взаємозв'язок харчування та взаємозалежності одні органи єдиної системи обираються чи призначаються іншими органами, одні їх керують іншими, підконтрольні чи підзвітні іншим. Між усіма органами існує тісний організаційно-правова зв'язок.

Єдність системи державні органи Російської Федерації посилюється ще й тим, що окремі її складові самі утворюють єдині системи органів. Так, відповідно до ст.77 Конституції Російської Федерації, не більше ведення Російської Федерації та обмеження повноважень Російської Федерації з предметів спільного ведення Російської Федерації і її суб'єктів федеральні органи виконавчої влади і органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації утво...


Предыдущая страница | Страница 2 из 9 | Следующая страница

Реклама
Реклама