Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "СМІК"

Реферат Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "СМІК"

Восток-Сервис»г.МоскваОбои, клей, оздоблювальніматериалыМУП"Исток"Отпускпитної води, приймання і очищення стічнихводМУП"Газсервис"Поставкагазу, підключення устаткування до системигазоснабженияОАО"Донэнерго"ПоставкаэлектроэнергииООО«ТСН-Электро»г.Озерсквводно-распределительныеустрою ВРУ, силові шафи ПР,ШРС, ящики управлінняЯУ, щити висвітленняЩОта інших.

Перелік покупців (замовників) продукції (робіт, послуг) представлено таблиці 1.2:


Таблиця 1.2 - Список покупців (замовників)

НайменуваннязаказчикаВидуслугМУПБК "Белокалитвиснкгазсервис"Реконструкцияі будівлі і приміщень ЗАТ «АлкоаМеталургРус»строительствовиробничих приміщень, доріг, монтаж конструкцій ремонт підсобних приміщень,душевыхМУПБК "Водоканал"кровельные, опоряджувальні роботи монтажконструкцийОАО"Ростовэнерго"модернизация, ремонт, налагодження, систем автоматики ЗАТ «Феррум»строительствовиробничих приміщень, ремонт приміщень,душевыхООО«БК-Алпроф»кровельные, оздоблювальніработыООО«Синтерра-Юг»монтажсилових, телефонних дротів і приладів,лифтовООО«Евролайн»капитальныйремонтзданияООО«Триада»кровельные, оздоблювальніработыООО«Калитва»производствомалярних і скляних робіт, монтажконструкцийООО«ДС-технологии»строительствобудинків, монтаж конструкцій, опоряджувальні роботи

5. Масштаби організації: середнє підприємство

. Ресурси підприємства:

Структура чисельності працівників для підприємства представленій у таблиці 1.3.


Таблиця 1.3 - Структура чисельності працівників ТОВ «СМИК»

КатегоріяработниковЧисленность,чел.1.Руководители172.Специалисты283. Робітники192Всегоработников237

Структура основних виробничих фондів на31.12.2012гпредставленій у таблиці 1.4.


Таблиця 1.4 - Структура основних виробничих фондів ТОВ «СМИК» на 31.12.2012

Найменування групиОПФОстаточнаявартість на 31.12.2012 (тис.руб.)Здания23280Машиныіоборудование15060Сооружения12643Транспорт9433Другиеосновнісредства12726ИТОГО:73142

. Результати діяльності:

Основні економічні показники ТОВ «СМИК» представлені у таблиці 1.5.


Таблиця 1.5 - Основні економічні показники ТОВ «СМИК»

ПоказательЕдиницаизмеренияАбсолютнаявеличинаИзменения(в %)2011г2012г1. Виручка відпродажт.руб.51687102121+97,62. Собівартістьпродажт.руб.4388991975+109,63. Прибуток (убыток)т.руб.776412539+61,54. Рентабельністьпродукции%17,717,6-0,65. Середньорічна вартість основних виробничихфондовт.руб.527913390+153,66.Среднесписочнаячисельністьработниковчел.212237+11,8

Наявність в підприємства чистий прибуток свідчить про наявному джерелі поповнення оборотних засобів. Величина чистий прибуток має сприятливу тенденцію до підвищення. Розмір чистий прибуток має несприятливу тенденцію до зменшення.

Зменшуються терміни погашення дебіторську заборгованість, тобто. поліпшується ділова активність підприємства.

Зростають терміни погашення дебіторську заборгованість, тобто. погіршується ділова активність підприємства. Знижується дебіторська заборгованість. Зростає дебіторська заборгованість. Знижуються товарно-матеріальні запаси. Зростають товарно-матеріальні запаси, збільшується їх оборотність, але це, швидше за все, свідчить про раціональної фінансово-економічної політиці керівництва підприємства, зменшується їх оборотність, але це, швидше за все, свідчить про нераціональної фінансово-економічної політиці керівництва підприємства.

Керівникам фінансових служб підприємства варто вжити заходів до підвищення рентабельності, оскільки наприкінці аналізованого періоду цей показник житлом становить нижче нормативного. Недолік власного капіталу підвищує ризик неплатоспроможності компанії.

Рентабельність власного капіталу підприємства перебуває в досить рівні, що свідчить про ефективність його роботи діяльності.


2. Спеціальна частина практики


.1 Організаційна структура управління ТОВ «СМИК»


Організаційна структура, що є певну упорядкованість завдань, ролей, повноважень та фінансової відповідальності, створює умови реалізації підприємством своєї роботи і досягнення встановлених цілей. Вона розвивається змінюється під впливом особливостей стратегії підприємства, його внутрішньої труднощі й змін у зовнішній середовищі.

У ТОВ «СМИК» існуєлинейно-функциональнаясистему управління, найзручніша за нинішньої чисельності підприємства міста і організації робіт. Прилинейно-функциональномуправлінні лінійні ланки приймає рішення, а функціональні підрозділи інформують і допомагають лінійному керівнику виробляти й приймати...


Предыдущая страница | Страница 2 из 3 | Следующая страница

Реклама
Реклама