Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Бюджетна система

Реферат Бюджетна система

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

Навчальний посібник у допомогу студентам 4 - го курсу

заочної форми навчання за фахом 7.050104

для підготовки контрольних робіт й здач для іспиту

ТЕМА 1. Сутність, призначення, роль й розвиток бюджету держави


.1 Основні ознаки розвитку й становлення національної бюджетної системи України


Державний бюджет України має досить давню історію становлення й розвиток. Вона Веде свій вухо із XVІ сторіччя, коли запорізьке козацтво придбало самостійну державність й налагодило дипломатичні відносини із країнами Європи. Була створена загальна військова скарбниця, у якої надходили доходи від рибних промислів, скотарства й полювання. Витрати передбачалися на військове спорядження козацького війська, будівництво й зміцнення монастирів, фінансування установ для старих воїнів, дипломатичних місій й т.п.

Після возз'єднання України із Росією ще майже півстоліття Україна зберігала усі атрибути державності, у тому числі самостійність ведення фінансового господарства. На початку 20-х років XVІІ сторіччя уряд царської Росії почав стягувати значні суми засобів у своє розпорядження. Можна вважати, що із цого періоду, що тривав 280 років, Україна був змушена вносити на нестатки метрополії чверть свого національного прибутку.

Був період, датований 1918-1922 роками, коли робилися спроби створити власну бюджетну систему. Спочатку таку спробу намагалася здійснити Українська Центральна Рада протягом 14 місяців свого існування, а потім більшовицький уряд, що намагалвся опанувати бюджетним процесом, але й ці спроби по різних причинах не малі успіху. Про повну державну незалежність й разом із тім про власний бюджет запитання не ставили ані тих, ані інші.

З утворенням Союзу РСР починається новий етап у розвитку бюджетної системи Української РСР.

Назвемо його першим етапом.

У колишньому СРСР, куди входила і Україна, існувала своєрідна бюджетна система. У її склад входили: загальносоюзний, 15 державних бюджетів союзних республік, у їхньому складі були 50,9 тис. місцевих бюджетів, у тому числі 20 бюджетів автономних республік, 145 крайових, обласних й окружних, 2,0 тис. міських, 3,7 тис. районних, 3,8 тис. селищних й 41,1 тис. сільських бюджетів.

Побудова й функціонування бюджетної системи СРСР повинне було б відбуватися відповідно до принципів, що були відображені в Конституції СРСР.

Однак у процесі реалізації основ бюджетної політики їхнє застосування не завжди відповідало змістові. У Конституції Української РСР, прийнятої 20 апреля 1978 р., було б записано, що Українська РСР - суверенна радянська соціалістична держава й кожна: "Союзна республіка є суверенною радянською Державою ..." На практиці усі п'ятнадцять союзних республік права на економічну самостійність й бюджетну автономність не малі, а входили в єдину бюджетну систему.

Державний бюджет Української РСР був складового єдиного Державного бюджету СРСР.

Усі республіки не малі економічної, фінансової, бюджетної самостійності. Україна також відповідно втратила декларація про розробку й здійснення фінансово - бюджетної політики відносно формування, мобілізації й використання державних засобів. У Україні, як й в кожній союзній республіці, відбилася реалізація бюджетної політики Союзу РСР.

Вона щорічно був донором в організації бюджетного процесу СРСР.

Фінансування бюджету СРСР відбувалося над інтересах республік й окремих територій. Це стало основною причиною створення на територї України неструктурованого, розбалансованого господарського комплексу (в основному військового) й неефективно діючої бюджетної системи.

Зміст бюджетного законодавства СРСР можна умовно звести до такого висновку: єдність й повна централізація бюджетної системи; централізація права на підготовку податкового законодавства; регламентація витрат. Усе це перебувало у віданні союзних органів. Включення бюджетів союзних республік у склад єдиного державного бюджету, твердження зведеного бюджету Верховними органами Союзу цілком позбавило Україну фінансової самостійності.

До головних ознак бюджетної системи СРСР належати:

> стабільність фінансового законодавства (бюджетного, податкового, валютного), довгодіюча незмінність законодавчих нормативних актів;

> обов'язкове прийняття бюджету до початку нового фінансового року;

Державний бюджет Української РСР розроблявся Радою депутатів Української РСР на основі планів економічного розвитку Союзу РСР, Української РСР й Державного бюджету СРСР.

Він затверджувався Верховною Радою Української РСР на основі доповіді Глави Заради міністрів Української РСР й з висновками Бюджетної і інших постійних комісій Верховної Заради Української РСР.

Інший етап розвитку й формування національної бюджетної системи охоплює період із 1991 по 2001 р.

Після прийняття Декларації про незалежність Української РСР був прийнятий Закон Української РСР "Про економічну самостійність" від 3 серпня 1990 р. У цьому важливому законі в з статтею І передбачалося забезпечення економічної самостійності Української РСР як необхідної умови державного суверенітету України. У ньому підкреслювалося, що Українська РСР самостійно визначає економічний статус й стратегію соціально-економічного розвитку в інтересах народу України, здійснює керування економічними процесами, фінансово-бюджетну, цінову, інвестиційну, науково-технічну й зовнішньоекономічну політику. У з статтею 5 цого Закону зазначено, що Українська РСР має власну фінансову систему. Фінансові ресурси республіки складаються із засобів республіканського бюджету, бюджетів місцевих Радий, засобів органів місцевого самоврядування, позабюджетних надходжень й інших фінансових ресурсів.

Формування дохідної бази республіканського й місцевого бюджетів ґрунтується на податковій політиці, що визначається законодавством України.

Реалізація фінансово-економічної самостійності почалася шляхом формування національного правовим полем. Важливими законодавчими актами для України в період її становлення, були Закони:


Реклама
Реклама