Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Гроші, кредит, банки

Реферат Гроші, кредит, банки
А.А.Шакаль

«Гроші, кредит, банки»

Учебно-методическоепосібник для студентів всіх економічних спеціальностей

Мінськ, 2004 р.

Навчальний посібник складено виходячи з навчальної програми курсу «Гроші, кредит, банки» для студентів спеціальності «Фінанси і кредиту» Мінськ, 2001 р.

Розглянуто на засіданні кафедри "Фінанси і кредиту"

Протокол № 5 від "26" грудня 2003 р.

Схвалено науково-методичним Радою Інституту

Протокол № 5 від "9" січня 2004 р.


1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯДИСЦИПЛИНЫ


1.1 Мета викладання курсу


Метою курсу є отримання студентами достатніх знань у області грошового звернення, кредиту та розвитку банківської системи за умов ринкових відносин. Цей курс має важливого значення на підготовку відповідних спеціалістів у сучасних умовах.

Центральне місце у даному курсі займає вивчення з трьох основних ланок: грошей, кредиту та банків. На початку розглядається необхідність, суть і стала роль грошей до розвитку суспільства. Потім кредиту, його сутність, функції і форми. І лише після цього дається характеристика кредитної та надійної банківської системи Республіки Білорусь у.


1.2 Завдання курсу


зрозуміти й усвідомити теорію грошей, грошове звернення української й кредиту, що сприятиме кращому засвоєнню надалі інших курсів системи кредитно-банківській діяльності;

-придбати загальні теоретичні знання з банківську діяльність Республіки Білорусь у, з наступним застосуванням їх у практиці;

-орієнтованість студентів на вивчення зарубіжної літератури, у якій розглядаються особливості розвитку грошового звернення, кредиту та банківської справи загалом.


1.3 Вимоги знаннями і умінь


Ознайомившись зі цілями і завданнями, студент повинен відповідати логічний послідовність в засвоєнні матеріалів на теми курсу.

Він повинен уміти розумітися на реальної буденної дійсності сучасності. Вміти порівнювати ті чи інші поняття, їх використання у країнах із перехідною економікою. За окремими тем студент мусить уміти використовувати теоретичні знання і у майбутній свого трудового діяльності.


Учебно-тематическийплан дисципліни:

№НазватемыСодержаниеКол-вочасовОчнаяформаЗаочнаяформаЛекцииПракт.ЛекцииПракт.Сам.раб.Раздел1. ТЕОРІЯДЕНЕГ1Деньгияк економічнакатегория1.Происхождениегрошей.2.Необходимостьгрошей.3.Сущностьденег.22--42Функциий роліденег1.Функциигрошей. 2. Рольденег.22--43Денежныйоборот1.Денежныйоборот, його розуміння і змістом.2.Видыгрошей, їхньої природи і змістом.3.Денежнаяэмиссия.442164Безналичныйгрошовий оборот. Банківськийперевод1.Понятиебезготівкового грошового обороту.2.Безналичныерозрахунки.3.Понятиеі змістом банківського перекладу.4.Кредитовыйпереклад.5.Дебетовыйперевод.662265Налично-денежныйобіг та грошовеобращение1.Содержаниеі значення готівково-грошового обороту.2.Денежноезвернення.3.Организациякасових операцій.4.Связьі розбіжності безготівкового і готівково-грошовогооборота.422-66Денежнаясистема1.Понятиеі типи грошових систем.2.Элементыгрошової системи та їх характеристика.3.Денежнаясистема РеспублікиБеларусь.222167Валютнаясистема1.Понятиеі різноманітні види валютних систем, їх характеристика.2.Элементывалютних систем.3.Валютныйкурс.4.Конвертируемостьвалют.5.Валютноерегулирование.442068Методыстабілізації та митного регулювання грошовогооборота1.Понятиеі характеристика стійкості грошового звернення.2.Инфляция, її причини, наслідки і на шляху подолання. 3. Методи стабілізації й державного регулювання грошовогооборота.22--69Кредитяк економічнакатегория1.Необходимостьй умови використання кредиту.2.Сущностькредиту.3.Структуракредита.22--410Функциий ролікредита1.Характкристикафункцій кредиту.2.Законыта невидимі кордони кредиту.3.Ролькредита.42--411Формыкредита1.Понятиеформи і виду кредиту.2.Банковскийкредит.3.Государственныйкредит.4.Коммерческийкредит.5.Потребительскийкредит.6.Лизинговыйкредит.7.Ипотечныйкредит.8.Международныйкредит.8822812Денежныйринок. Ринок позичковихкапиталов1.Рынокпозичкових капіталів.2.Валютныйринок.3.Ценныепапери, і їх види.4.Фондовыйринок та йогохарактеристика.442-813Кредитнаясистема Республіки Білорусь у і йогохарактеристика1.Понятиекредитної системи та її ланки.2.Банковскаясистема Республіки Білорусь у.3.Банковскийкодекс.441-414Национальныйбанк Республіки Білорусь у, його функції іоперации1.Структураі організац...


Страница 1 из 33 | Следующая страница

Реклама
Реклама