Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Екологія

Реферат Екологія

Міністерство загального користування та професійної освіти Російської Федерації Тверській державний технічний університетС.А. Бережний/ В.В. Романов/ Ю.І. Сєдов
Екологія

Навчальний посібник Друге видання, перероблене і доповнене
Твер 1998

УДК502:5774 (075.8)

Бережний С.А., Романов В.В., Сєдов Ю.І. Екологія: Навчальний посібник.- 2-ге вид., перераб. ідоп..- Твер:ТГТУ, 1998.- 204 з.

Містить предмет, цілі й завдання досліджуваної дисципліни, її основні терміни та засобами визначення, найважливіші наукові концепції екології, характеристику біосфери і совість людини у ній, сучасні екологічні проблеми, у біосфері, основи її охорони.Приведенызасоби захисту атмосфери, гідросфери від забруднень і охорони грунтів, земель, флори, фауни і надр. Дани джерела забруднень, їхнього впливу природу, нормування контроль забруднень.Изложеныекологічні й економічні основи природокористування, основи екологічного правничий та управління охороною природи до. Навчальний посібник відповідаєПримернойпрограмі дисципліни "Екологія", затвердженої в 1995 р.ГоскомвузомРФ для напрямів "Технічні науки".

Предназначенодля студентів усіх напрямів та пропозиції спеціальностей, крім напрями "Природообустройство" (спеціальності 1711 і 3207),ТГТУщодо дисципліни "Екологія".

Підготовлено спеціалісти кафедри "Безпека життєдіяльності і екологія" (БДЭ) Тверського державного технічного університету.Обсужденоі рекомендовано до друку на засіданні кафедриБВЭТГТУ(протокол №8 від 12 травня 1997 р.).

Табл. 13.Ил.18.Библиогр.: 12назв.

Рецензенти: кафедра екології Тверського державного університету;

головний фахівець відділу науку й науково-технічної політики апарату губернатора Тверській областідоц.,к.т.н. А.М. Кудряшов. ЕКОЛОГІЯ Навчальний посібник

РедакторТ.С.СиницынаТехнічний редакторГ.В.Комарова

Підписано допечати27.01.9Й

Формат60х841/16 Папір писальнаФиз.печ.л. 12,75Усл.печ.л. 11,62Уч.-изд.л. 11,09 Тіра» 450 прим. Замовлення №7 З - 532

'Видавництво і друкарня Тверського державного технічного університету. 170026, Твер,наб. А.Никитина,22

ПЕРЕДМОВА


З часу виходу друком першого видання (1993 р.) навчального посібника "Екологія" [11 минуло 5 років. Упродовж цього терміну змінилися багато концепції, й підходи до екології, розширилася база економіки природокористування і створено нова правову базу (почали працювати нові Цивільний і Кримінальний кодекси РФ, закони РФ тощо.).ГоскомвузомРФ затверджена 13.04.95 р. й уведено на дію Приблизна програма дисципліни "Екологія" для професійних напрямів 550000 "Технічні науки" (крім 553500 "Захист довкілля"). Усе це зумовило необхідність переробки нафти і доповнення навчального посібника [I], виданого 1993 р. в Тверському політехнічному інституті (нині Тверській державний технічний університет). Змінено його структура, утримання і кілька обсяг, і навіть включені прийняті скорочення в навчальному посібнику (додаток 1) і контрольні питання дисципліни "Екологія" (додаток 2).

Під час написання даного навчального посібника використані матеріали Державного доповіді "Про стан довкілля РФ в 1995 року", скорочений варіант якої опублікований з газети "Зелений світ" М 24...29 1996 р.. та зарубіжний досвід викладання авторами дисципліни "Екологія" в різних факультетах Тверського державного технічного університету (ТГТ9), У друге видання широко використовувалися нові теоретичні концепції, активно пропаговані останніх років і представлені у роботахН.Ф.Реймерса, І.Р.Приговината інших.Учитывалсята вітчизняний досвід видання підручників із екології. особливо у частині екологію людини, і навіть підвищення обсягу знань, отриманих студентами щодо введених у останні 5 років дисциплін екологічного профілю ("Основи екології", "Природокористування" тощо.) у неповній середній школі. Усе це дозволило істотно скоротити питання загальної екології й докладніше викласти теми інженерної екології.

Посібник призначено для студентів усіх напрямів та соціальних спеціальностей, крім напрями "Природообустройство" (спеціальності 1711 і 3207).ТГТУщодо дисципліни "Екологія". Можливо корисним для кола технічних фахівців фірм, АТ, підприємств, організацій та установ.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ


Усі зростаюча господар...


Страница 1 из 87 | Следующая страница

Реклама
Реклама