Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Актуальні проблеми нормативно-правового регулювання інтелектуальної власності

Реферат Актуальні проблеми нормативно-правового регулювання інтелектуальної власності
Тези для «Сократовскиечитання - 2013»

Актуальні проблеми нормативно-правового регулювання ІнтелектуальнимСобственностиЖанарЕрмагамбетова

Науковий керівник:СейфуллаеваМ.Э.

інтелектуальний власність правової торговий


Інтелектуальна власність у різних формах, зокрема книжки, художні фільми, аудіовізуальні твори комп'ютерне програмне забезпечення, набуває центральне значення у міжнародних торговельних відносинах. Нині діють мільйони зареєстрованих патентів, товарних знаків й управління промислових зразків. У нинішній, заснованої на знаннях економіці інтелектуальну власність служить засобом сприяння створенню тих матеріальних цінностей, і навіть економічного, соціального і охорони культурної розвитку.

Дедалі більше важливим елементом економіки стають такі об'єкти власності, як фірмові найменування, товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів. Створення рівних умов щодо різноманітних типів товаровласників, впровадження конкурентних почав у їхня діяльність і підвищення відповідальності до її результати, необхідність насичення ринку товарами і послугами зумовлює об'єктивну потреба у оцінки якості та захисту об'єктів інтелектуальної власності коштів індивідуалізації.

Основним юридичним документом у Росії, лежачим основу правової системи охорони та цивільного захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності з початку 2008 року стала 4-та частина Цивільного кодексу РФ. За цим документом, інтелектуальну власність є результати інтелектуальної роботи і прирівняними до них засобами індивідуалізації юридичних, товарів, робіт, послуг і, котрим нададуть правова охорона. Сама інтелектуальну власність є також об'єктом правового захисту. З яких об'єктів полягає інтелектуальну власність Російській Федерації? Об'єктами правової охорони та питаннями захисту є твори науки, літератури і мистецтва, секрети виробництва (ноу-хау), винаходи, промислові зразки й придатні моделі, селекційні досягнення, програми для ЕОМ, бази даних, кошти індивідуалізації (комерційні позначення, товарні знаки (логотипи, бренди), фірмові найменування).

Правова захист інтелектуальної власності сьогодні стає одним із пріоритетних завдань, що ставить керівництво країни по дорозі модернізації традиційних галузей економіки та інноваційної розвитку. З року у Росії повинні розпочати роботу арбітражні суди по інтелектуальної власності. Посилюються заходи відповідальності держави і покарань виробництво розповсюдження контрафактної продукції і на крадіжку інтелектуальної власності. Експерти сходяться на думці, що у цій сфері важливо домогтися консенсусу інтересів всіх учасників правовідносин і ринку інтелектуальної власності - захистити права авторів, винахідників, економічних інтересів правовласників. Проте, необхідно і та обставина, щоб дотримання прав не перешкоджало науково-технічному прогресу і свободам інформації.

Однією з найважливіших проблем є чітких стратегічних завдань у політиці, економіки та ідеології. У цьому, розробки довгострокової програми захисту інтелектуальної власності слід визначити баланс національних інтересів та відомчих інтересів правовласників, врахувати глобалізацію й інші тенденції, які у світі. Розробка такий програми передбачає принаймні, наукове обгрунтування, законодавче регулювання, організаційним забезпеченням і єдність судової практики.

Чинне законодавство боротьби з недобросовісної конкуренцією у багатьох сферах, зокрема у сфері кримінально-правової захисту інтелектуальної власності і протидії обороту контрафактної, фальсифікованої і неякісної продукції недостатньо ефективно, оскільки реальної повномасштабної боротьби з нездорової конкуренцією практично немає. Це засвідчують як статистичні дані про відсутність справ зазначеної категорії, а й триваючі рейдерські захоплення підприємств, незаконне банкрутство, поглинання малих підприємств більшими, зростання організованою і транснаціональної злочинності.

Перехід економіки Росії на ринкові відносини передбачає забезпечення безпеки інтелектуальної власності та, що відносяться до сфери високих технологій. Важливими складовими економічній безпеці російської держави стають боротьби з контрафактної продукцією і захист інтелектуальної власності вітчизняних правовласників від протиправних зазіхань з їхньої права.

Гострі проблеми, пов'язані зі зростанням злочинності у тому чи іншого сфері, намагаються вирішувати не комплексно, а шляхом окремих змін - у кримінальний закон, збільшуючи розмір покарання, не приймаючи відповідних заходів для підвищення ефективності кримінального судочинства боротьб...


Страница 1 из 2 | Следующая страница

Реклама
Реклама