Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Стадії вчинення злочину

Реферат Стадії вчинення злочину

Федеральне державне бюджетне освітнє установа

Вищої професійної освіти

Судебно-следственныйфакультет

Кафедра кримінального правничий та кримінології
КУРСОВАЯРОБОТА

По дисципліни: "Кримінальну право (Загальна частина)"

Тема: "Стадії скоєння злочину"

Выполнил: студент групи

Іванов Іване Івановичу

Перевірив: заступник. декана, доцент,

канд.юрид. наук

Петров Петре Петровичу


Иркутск-2013р.

План


Запровадження

1. Поняття, види й значення стадій скоєння злочину

1.1 Приготування до злочину

1.2 Замах на злочин

1.3Оконченноезлочин

1.4 Добровільна відмова від злочину

Укладання

Література

Запровадження


Під стадією розуміється період, певний етап у розвитку чогось, має свої якісні особливості.

Якщо ми звернімося реально чиненим злочинів, то побачимо, що у одних випадках злочин, досконале винним, є доведеним остаточно. А в інших випадках злочинцю за тими або іншим суб'єктам причин, які залежать з його волі, вдасться довести злочин остаточно, й у скоєне ним діянні або немає передбачений кримінальним законом злочинний результат, або виконані в усіх дії, що утворюють об'єктивну бік даного складу якихось злочинів. У таких випадках для рішення питання про кримінальної відповідальності за конкретно вчинені дії і виникла потреба виділення кримінальне право окремих етапів, чи стадій, скоєння злочину. Який критерій має бути основою виділення стадій? При відповіді це питання слід з те, що стадії скоєння злочину відбивають реально що у об'єктивної дійсності етапи у розвитку суспільно небезпечного діяння. Розмежування проходить виходячи з об'єктивно існуючих з-поміж них кордонів.

Інакше кажучи, стадії скоєння злочину різняться між собою з об'єктивних ознаками - по моменту припинення злочинної діяльності й характером скоєних дій. Лише такий підхід дає змогу чітко відмежувати одну стадію одної і побачити кордону кожної їх.

Отже, стадії скоєння злочину - це певні періоди розвитку злочинну діяльність, якісно різняться між собою характером скоєння суспільно небезпечних дій, що відбивають різну ступінь реалізації винним злочинного наміру.

Використовуючи цей об'єктивний критерій, кримінальна законодавство розрізняє три стадії скоєння злочину:

) закінчена злочин;

) приготування до злочину;

) замах на злочин.

Приготування до злочину і замах на злочин кримінальним законодавством зізнаються незакінченим злочином (ч.2 ст.29 КК РФ).

стадія злочин відмова кінчений

1. Поняття, види й значення стадій скоєння злочину


У КК <garantF1://10008000.0> РФ немає терміна "стадія". Проте теорія кримінального правничий та практика користуються ним, бо, як будь-який інший діяльність людини, його злочинну поведінка протікає в часі та просторі і складається з кількох етапів. Стадії - це етапи здійснення злочину. Вони відрізняються характером діянь П.Лазаренка та наслідків і рівня реалізації злочинного наміри.

Закон розрізняє закінчена і незавершене злочину.Неоконченноезлочин своєю чергою буває або приготуванням, або замахом (ч.2 <garantF1://10008000.2902> статті 29 КК РФ). Отже, КК РФ передбачає три стадії скоєння злочину: закінчена злочин, приготування до злочину, замах на злочин.

Злочин визнається кінченим, тоді як скоєному обличчям діянні містяться бачимо всі ознаки складу якихось злочинів, передбаченого частиною 1 статті 29 КК РФ. І тут у наявності повна здійснення об'єктивних і суб'єктивних ознак складу якихось злочинів, названих на конкретної нормі Особливої частини <garantF1://10008000.2000> КК РФ і що випливають із положень частині <garantF1://10008000.1000> КК РФ.

Визнання злочину кінченим впливає кваліфікацію, дозволяє відмежувати від незакінченого злочину, правильно вирішити питання застосування давності і амністії. Відповідно до статтею 11 <garantF1://10008000.11> КК РФ, аби знати, який закон треба застосувати, слід встановити, де скоєно (закінчено) злочин, тобто. його місце. Місцем скоєння (закінчення) злочинів із матеріальним складом буде місце наступу злочинних наслідків, а злочинів із формальним складом - місце проведення позначені у законі дій. Якщо місце проведення (закінчення) злочину встановити неможливо, то набирає чинності стаття 32 <garantF1://12025178...


Страница 1 из 11 | Следующая страница

Реклама
Реклама