Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Управління позиковим капіталом У колгоспі «РОСІЯ»

Реферат Управління позиковим капіталом У колгоспі «РОСІЯ»

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження_ 3

Глава 1 Теоретичні основи управління запозиченим капіталом підприємства_ 5

1.1 Поняття і сутність позикового капіталу підприємства_ 5

1.2 Види позикового капіталу_ 10

1.3 Показники ефективності залучення позикового капіталу 15

1.4 етапи управління запозиченим капіталом_ 21

ГЛАВА 2 Організаційна характеристика підприємстваКОЛХОЗа«рОССИЯ»_ 28

Глава 3. управління запозиченим капіталом У колгоспі «РОСІЯ»  35

3.1 Аналіз джерел формування капіталу_ 35

3.2 оцінка доцільності використання позикового капіталу 37

Висновки і такі пропозиції_ 44

Список використаної літератури_ 48


Запровадження

Капітал є накопичений шляхом заощаджень запас економічних благ у вигляді коштів і дійсних капітальних товарів, тих, хто його власниками економічний процес як інвестиційний ресурс і чинник провадження з метою отримання прибутку, функціонування що у економічної системі виходить з ринкових засадах пов'язано з чинниками часу, ризику і ліквідності.

Термін «капітал» походить від латинського «саpitalis», що означає основний, головний.

Однією з основних ознак класифікації капіталу підприємства є ознака по титулу власності формованого капіталу. За титулом власності формований підприємством капітал підрозділяється на дві основні виду — власний і позиковий. У системі джерел залучення капіталу таке його поділ носить визначальний характер.

Власний капітал характеризує загальну вартість коштів підприємства, належних йому на правах власності і використовуваних їм на формування певній його частині його активів. Ця частина активів, сформована з допомогою інвестованого у яких власного капіталу, є чисті активи підприємства.

Заемныйкапітал характеризує залучені на фінансування розвитку підприємства на поворотній основі кошти й інші майнові цінності. Усі форми позикового капіталу, використовуваного підприємством, є його фінансові зобов'язання, підлягають погашення Нацрада у передбачені терміни.

Управління капіталом є систему принципів, і методів розробки й реалізації управлінські рішення, що з оптимальним його формуванням із джерел, і навіть забезпеченням ефективного його у різні види господарську діяльність підприємства. Ця обставина зумовило вибір теми дослідження та її актуальність.

Метою роботи є підставою визначення та обгрунтування оптимальної структури позикового капіталу колгоспу «Росія» з погляду від вартості.

Управління капіталом підприємства спрямоване влади на рішення таких засадничих завдань:

- формування достатнього обсягу капіталу, забезпечує необхідні темпи економічного розвитку підприємства;

- оптимізація розподілу сформованого капіталу за видам роботи і напрямах використання;

- забезпечення умов досягнення максимальної дохідності капіталу припредусматриваемомрівні фінансового ризику;

- забезпеченняминимизацийфінансового ризику, що з використанням капіталу, припредусматриваемомрівні його дохідності;

- забезпечення постійного фінансового рівноваги підприємства у процесі її розвитку;

- забезпечення достатнього рівня фінансового контролю за підприємством з боку його засновників;

- забезпечення достатньої фінансової гнучкості підприємства;

- оптимізація обороту капіталу;

- забезпечення своєчасного реінвестування капіталу.

Об'єктом дослідження послужив колгосп «Росія».

Інформаційну базу склали дані періодичної і обсяг річного звітності аналізованого підприємства із 2008 по 2010 рік.


Глава 1 Теоретичні основи управління запозиченим капіталом підприємства

1.1 Поняття і сутність позикового капіталу підприємства

Заемныекошти є правові норми й господарські зобов'язання підприємства перед третіми особами.

Розмір позикових коштів характеризує можливі майбутні вилучення коштів підприємства, пов'язані з раніше прийнятими зобов'язаннями. До основним видам зобов'язань підприємства ставляться:

- довгострокові і короткострокові кредити банків;

- довгострокові і короткострокові позики;

- кредиторської заборгованості підприємства постачальникам і підрядчикам, яка утворювалася внаслідок розриву між часом отримання товарно-матеріальних цінностей чи споживання послуг і датою їхньою фактичною оплати;

- заборгованість за розрахунками з бюджетом, виникла внаслідок розриву між часом нарахування і датою платежу;

- боргові зобов'язання підприємства перед своїми працівниками за оплатою їх праці;

- заборгованість органам соціального страхування і забезпечення;

- заборгованість підприємства іншим господарським контрагентам.

Заемныекошти зазвичай класифікують залежно від рівня терміновості їх і способу забезпеченості.

Потреба залученні позикових коштів може виникнути внаслідок відхилень нормального ході кругообігу коштів за незалежних від...


Страница 1 из 17 | Следующая страница

Реклама
Реклама