Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Банкрутство, неспроможність підприємства

Реферат Банкрутство, неспроможність підприємства

Реферат

Курсова робота: 47 з., 8 рис., 16 табл., 8прил.

БАНКРУТСТВО,НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ,ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, САНАЦІЯ, ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД,ВРЕМЕННОЕУПРАВЛІННЯ,КОНКУРСНОЕВИРОБНИЦТВО,ФИНАНСОВОЕСТАН,ЛИКВИДНОСТЬ

Об'єктом дослідження даної курсової роботи є підставою діяльність підприємства ВАТ «Минскдрев». Предметом дослідження – фінансове становище підприємства протягом 2008-2010 рр.

Мета цієї курсової роботи залежить від діагностиці економічне становище підприємства міста і ймовірності його банкрутства, визначенні можливих шляхів виходу підприємства з кризи.

У процесі роботи було вивчені теоретичні матеріали: в умовах, критеріям і причин банкрутства, за критеріями необхідності санації і заходам відновленнюплатёжеспособностипідприємства, як і методичні основи визначення ймовірності банкрутства суб'єктів господарювання і процедура визнання організації банкрутом із наступної ліквідацією боржника.

Автор роботи підтверджує, що приведені у нійрасчётно-аналитическийматеріал правильно і тому об'єктивно відбиває стан досліджуваного процесу, проте запозичені з літератури та інших джерел теоретичні, методологічні стану та концепції супроводжуються посиланнями з їхньої авторів.


Зміст

Введение....................................................................................................................5

1.Теоретико- методологічні основи неспроможності (банкрутства)

предприятия...............................................................................................................7

  1.1. Значення, завдання й джерела інформації для аналізу банкрутства

предприятия...............................................................................................................7

1.2. Поняття, види й причинибанкротства.....................................................10

   1.3. Прогнозування банкрутства підприємства з урахуванням

многофакторноймоделі Еге.Альтмана...................................................................12

1.4. Методичні основи визначення ймовірності банкрутства

суб'єктахозяйствования.........................................................................................14

2. Фінансове оздоровленняпредприятия............................................................21

   2.1. Критерії необхідність проведеннясанации........................................21

2.2. План оздоровлення (плансанации).....................................21

2.3. Заходи відновлення платоспроможностіорганизации.................23

3. Аналіз банкрутства ВАТ «Минскдрев»............................................................25

3.1. Коротка характеристика ВАТ «Минскдрев».............................................25

3.2. Експрес аналіз фінансового становища ВАТ «Минскдрев».................30

3.3. Аналіз ліквідності бухгалтерськогобаланса...........................................34

3.4. Розробка заходів із фінансового оздоровлення

ВАТ «Минскдрев»...................................................................................................38 

Заключение................................................................................................................45

Список використанихисточников......................................................................49

Приложения...............................................................................................................50

Запровадження

За сучасних умов таке як «банкрутство підприємств» зустрічається частенько. Це з активної реформаторської діяльністю держави у економічній галузі, високим рівнем конкурентної боротьби, і підвищеної концентрацією ринку. Тому дуже важливо знати, що таке банкрутство та її це основна прикмета.

Інститут банкрутства надає сильне вплив на стимули економічних агентів - дебіторів і кредиторів, що у своє чергу б'є по діяльності всієї економіки. Це з найважливіших елементів ринкової економіки, який має стимулювати менеджмент підприємства до ефективної роботи, забезпечувати реалізацію інтересів кредиторів, власників, держави, сприяти витіснення неефективних структур та підвищення конкуренції. Основні риси інституту банкрутства задаються чинним законодавством неспроможність і сформованої країни інституціональної структурою.

Банкрутство як механізм оздоровлення економіки давно стало однією з основних інструментів західного ринку. Банкрутство, безумовно, радикальний захід. Це остання зберегти ту чи іншу підприємство від остаточного розвалу завдяки передачі управління неплатоспроможним підприємством від неефективного власника ефективнішого.

У разі кризи перед багатьма підприємствами Республіка Білорусь стоїть питання виживання. Однією з причин їхнього цій ситуації стало зниж...


Страница 1 из 29 | Следующая страница

Реклама
Реклама