Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Управлінські рішення

Реферат Управлінські рішення

МИНОБРНАУКИРОСІЇ

Федеральне державне бюджетне освітнє установа

вищого професійної освіти

«РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ ІСЕРВИСА»

(ФГБОУВПО«РГУТиС»)

Кафедра - Менеджмент на підприємствах

туризму й готельного господарства


УТВЕРЖДАЮ

Заст. голови

Науково-методичного ради,

проректор,д.с.н., професор _______________АнаньеваТ.Н.МЕТОДИЧЕСКИЕУКАЗАНИЯПОВЫПОЛНЕНИЮ

КУРСОВЫХРОБІТДисциплина__СДФ.02«Управлінські рішення»_

Для спеціальності _080507.65 «Менеджмент організації»

(туризм і готельне господарство)»


Зміст


1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯКУРСОВОЙРОБОТИ

. ВИБІРТЕМЫКУРСОВОЙРОБОТИ

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОНАПИСАНИЮКУРСОВОЙРОБОТИ

. ВИМОГИ ПООФОРМЛЕНИЮКУРСОВОЙРОБОТИ

.ПЕРЕЧЕНЬТИМКУРСОВЫХРОБІТ

. РецензуванняКУРСОВойРАБОТы

. Порядок захисту курсової роботи

. Критерії оцінки курсової роботи

. СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ

Додатка


1.ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯКУРСОВОЙРОБОТИ


Мета виконання курсової роботи з дисципліни «Управлінські рішення» вивчення, систематизація закріплення основ теорії та практики прийняття управлінські рішення у сучасних умовах.

Основними завданнями виконання курсової роботи з дисципліни «Управлінські рішення» є:

  1. Поглиблене вивчення котрогось із напрямів діяльності з прийняттю управлінські рішення.
  2. Вивчення особливостей управління на конкретних підприємствах індустрії туризму й готельного господарства.
  3. Виявлення чинників, які впливають прийняття управлінські рішення в індустрії туризму й готельного господарства.
  4. Вивчення чинників, які впливають розробку місії, цілей і стратегії підприємств індустрії туризму.
  5. Одержання комплексного ставлення до вимогах, що висуваються до управлінським рішенням в індустрії туризму.
  6. Придбання навичок проведення організаційної діагностики на конкретних підприємствах індустрії туризму й готельного господарства.
  7. Придбання навичок прийняття управлінські рішення на конкретних підприємствах індустрії туризму й готельного господарства.

2.ВИБІРТЕМЫКУРСОВОЙРОБОТИ


Усі курсові роботи виконуються на конкретних підприємствах індустрії туризму й сервісу, тому тема курсової роботи «Розробка і прийняття управлінські рішення в ….. (дається назва конкретного підприємства, наприклад, ТОВ Агентство «ЕР ВОЯЖ», р. Москва)». Вибір підприємства мусив бути здійснено встановлений викладачем термін та погоджений з викладачем.

Вибір теми по теоретичної частини курсової роботи здійснюється за останнім цифр залікової книжки. У встановлений викладачем термін і згідно зрейтинг-планомз дисципліни курсова робота здається на кафедру (428ауд.) і реєструється у журналі реєстрації курсових робіт.


3.РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОНАПИСАНИЮКУРСОВОЙРОБОТИ


Зміст курсової роботи

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У запровадження коротко описуються основи прийняття рішень на сучасних умовах, обгрунтовується практична значимість виконання курсової роботи, відзначаються основні цілі й визначаються завдання задля досягнення поставленої мети, визначається об'єкт і предметна область дослідження, показується бібліографія цієї проблеми з переліком авторів, які досліджували цю тематику.

У запровадження необхідно відбивати такі основні тези: об'єкт, предмет, мету й завдання дослідження. Приклад приведено у Додатку 1.

Запровадження має займати трохи більше трьох сторінок.

.ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА (теоретична частину - у курсової роботі повинен мати назва (тема з Додатка 2)).

У цій частині роботи даються визначення на тему дослідження, розглядаються основні теоретичні становища, котрі розкривають суть розробки і прийняття управлінські рішення. Для проводити дослідження студент повинен користуватися як фундаментальними літературними джерелами (монографіями, підручниками, навчальними посібниками), і періодичної печаткою (науковими й популярними журналами і газетами, брошурами).

Вибір теми по теоретичної частин...


Страница 1 из 13 | Следующая страница

Реклама
Реклама