Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Політика як предмет політології

Реферат Політика як предмет політології
Курс лекцій

Дисципліна:ПОЛИТОЛОГИЯ

Політика як політологіїТема 1. Політика як політології


1.Політика як сфера суспільної діяльності, її багатомірність

2.Природа і соціальний призначення політики

.Структура політики і його функції

.Політика і мораль


1. Політика як сфера громадської діяльності, її багатомірність


Вочевидь, термін «політика» належить до за своєю суттю оспорюваним поняттям, що викликають дискусії суперечки з сьогодні. Як особлива сфера людської діяльності, мету, якої - орієнтувати суспільний розвиток у сприятливому в людини напрямі шляхом визначення наших спільних цілей й погоджених засобів їх досягнення, політика виникла більш 2,5 тисячоліть тому. Проте якщо з того часу змінювалися як зміст цілей, і методи їхнього досягнення. Не залишалося незмінним і змістом терміна «політика». У його інтерпретаціях усякий раз першому плані виходили, залежно від обставин, ті чи інші якості даного громадського явища.

У науковий обіг термін «політика» ввів давньогрецький філософ Аристотель (384-322 е.). За його визначенню, політика - це цивілізованої форми спільності, яка служила досягненню «загального добра» і «щасливе життя». Такий формою Аристотель вважав античний поліс (місто-держава).

Якщо політичному управлінні невеликими містами-державами безпосередньо брали участь усі громадяни, то гігантськихнациях-государствах, котрі відвідують зміну полісам, узгодження різнорідних інтересів різних груп здійснювалося правлячою елітою й спиралося на мистецтво досягнення і вмілого використання структурі державної влади. Невипадково вже у 1515 р. італійський громадський діяч, політичний мислитель, учений Нікколо Макіавеллі (1469-1527) визначав політику, як «сукупність коштів, що необхідні здобуття права дійти влади й корисно використовувати її... Отже, політика є поводження з владою, заданий зобов'язаннями і залежить від могутності володаря чи народу, і навіть від поточних ситуацій».

В міру зростання розмаїття інтересів і ускладнення форм людської діяльності зміст політики чинився дедалі розмитішим, оскількицелеполагающееіупорядочивающеевплив не обмежувалося державно організованою діяльністю, але проникало й у сферу взаємодії вільних індивідів з питань реалізації їх приватних інтересів. Це забезпечило привід німецькому соціологу МаксуВеберу(1864-1920) помітити, політика «має надзвичайно широкий зміст і охоплює всі види діяльності з самостійного керівництву. Кажуть про валютну політику банків, про дисконтною політиці Імперського банку, про політику профспілки під час страйки; можна казати про шкільної політиці міського та сільського громади, про політику управління керівного корпорацією, нарешті, навіть про політику розумної дружини, що прагне управляти своєю чоловіком».

Сучасне розуміння політики багатозначно. Приміром, у третій виданні (1961) міжнародного словника американського лексикографа М.Уэбстера(1758-1843) політика визначається так:

) розділ етики, пов'язаний більше зв'язаною з державною мовою і громадським організмом загалом, ніж із окремої особистістю, різновидом (підрозділ) моральної філософії, має працювати з етичними відносинами і обов'язками урядів (владні структур) чи інших соціальних організацій; громадська та соціальна етика;

) політичні дії, практика;

) політичні стосунки або ділове змагання міжсоперничающимигрупами інтересів, і навіть індивідуумами влади і лідерство;

дії з метою розширення контролю та з декотрими іншими цілямивнеправительственной(неправящейгрупи);

політичне життя як основна розмах чи професія;

) керівництво (проведення політики) у приватних справах;

) політичні принципи, переконання, думки чи симпатії окремої особистості (жіноча чи інша політика);

) загальна сукупність взаємодіючих і звичайно конфліктуючих відносин для людей, які у суспільстві; відносини між лідерами йнелидерамиу кожному соціальному організмі (політичну спільноту, церква, клуб чи профспілка);

) політична наука.

Така багатозначності терміна «політика» щоразу вимагає уточнення значення, коли він вживається: у науковому чи повсякденному. У масовій свідомості політика зазвичай ототожнюється з міським управлінням будь-яким процесом. Наприклад, коли заходить мова про «еконо...


Страница 1 из 100 | Следующая страница

Реклама
Реклама