Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Розрахунок показників економічної ефективності діяльності підприємства

Реферат Розрахунок показників економічної ефективності діяльності підприємстваМЕТОДИЧЕСКОЕДОПОМОГА

ПОВЫПОЛНЕНИЮКУРСОВОЙРОБОТИ

«Економіка галузі»

Спеціальність: 270103 «Будівництво, експлуатація будинків та споруд»

(для студентів очній і заочній форми навчання)

Тема: «Расчётпоказників економічну ефективність діяльності підприємства»

г.Уссурийск

рік


Розглянуто

На засіданні кафедри

«Будівельних дисциплін»

Протокол № _____ від___________

Зав.кафедрой__________

Автор:

викладачі соціально- економічних дисциплін

Методичне посібник з виконання курсової роботи складено на допомогу студентам очній і заочній форми навчання спеціальності «Будівництво, експлуатація будинків та споруд», для самостійної роботи студентів із законодавчої та нормативної базою з основних економічних показників функціонування будівельної фірми.

Дане методичний посібник має структурно витримані розділи, посилання нормативно-правову базу, табличний матеріал і методичні вказівки з основних економічних показників. Це дозволить студентам самостійно й більше якісно систематизувати та чесно викласти результати дослідження, аналізу роботи організації, розробити пропозиції з удосконалення розподілу основних економічних показників підприємства.

Рецензент:

СОДЕРЖАНИЕ


Пояснительнаязаписка

Запровадження

1.Понятияосновних економічних показників діяльності будівельної організації

2.Анализефективності роботи досліджуваного підприємства

2.1 Оцінка ефективність використання основних фондів і оборотних засобів

2.2Расчётдоговірної ціни на всіСМРстосовно об'єкта

2.3Расчёткошторисної вартості будівельно-монтажні роботи

2.4Расчётприбутків і рентабельності роботи підприємства

3. Висновки і щодо вдосконаленню розподілу основних економічних показників підприємства

Список літератури

Додаток 1.Технико-экономическиепоказники роботи підприємства

Додаток 2. Порядок оформлення та питаннями захисту курсової роботи

Додаток 3. Завдання

Приложение4.Титульныйлист


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА


Виконання курсової роботи є підставою важливим етапом у процесі підготування студентів очній і заочній форми навчання з спеціальності «Будівництво, експлуатація будинків та споруд». Мета написання курсової роботи у тому, що отримане знання систематизуються для дослідження ефективності роботи підприємства, що дозволить надалі самостійно вивчити та чесно викласти результати дослідження, аналізу та оптимізації роботи організації, розробити заходи стосовно зниження собівартості будівельно-монтажні роботи.

Виконання курсової роботи «Расчётпоказників економічну ефективність діяльності підприємства» дозволить майбутнім фахівцям закріпити теоретичні знання і набутий розвинути навички практичних розрахунків визначення кошторисної вартості будівельно-монтажні роботи досліджуваного підприємства міста і простежити дотримання тих нормативних документів РФ у будівництві.

До курсової роботи є підставою рішення наскрізного завдання, що дозволяє студентам придбати потрібні навички обчислення різних показників, оцінити наявну ситуацію і розробити пропозиції щодо збільшення ефективності роботи підприємства, і навіть сформулювати аналітичні висновки.

Курсова робота складається з трьох розділів.

У першому його розділі розглядається теоретичне виклад засобів і методів визначення договірної ціни на всіСМР, ефективності роботи, розрахунків кошторисної вартості і перерозподілу прибутку на досліджуваному підприємстві, характеристика тих нормативних документів.

Другий розділ присвячений розрахунках з визначення вартості основних фондів і оборотних засобів підприємства, норми амортизації. До того ж визначається рентабельність підприємства.

У третьому розділі пропонуються заходи для збільшення ефективності роботи підприємства.

Курсова робота виконується після вивчення «Економіки галузі», виходить з знанні дотримання законодавства РФ у будівництві.

Вихідні дані, таблиці і алгоритми виконання розрахунків представлені в такий спосіб, що припускають як активну самостійну роботу студенти з фактичним матеріалом, і регулярне його звернення до курсів вивчених раніше дисциплін.

Студенти виконують розрахунки відповідно до індивідуальним варіантом вихідних даних. Номер варіанта видається викл...


Страница 1 из 6 | Следующая страница

Реклама
Реклама