Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Роль фразеологізмів і прислів'їв в мові

Реферат Роль фразеологізмів і прислів'їв в мові

Роль фразеологізмів і прислів'їв у мові

Розгляд фразеологізмів, їх вживання у прислів'ях

фразеологізм прислів'я мову

Незнання правильного значення тій чи іншій фразеологічної одиниці у фразах, пропозиціях, текстах у спілкуванні, читанні і аналізі можуть призвести до неправильного розумінню смислу і ситуації для які вивчають іноземну мову. Цим характеризується проблематика і актуальність нашої роботи.

Словниковий склад будь-якої мови, крім іншого, містить багато мовних конструкцій. Англійська мова одна із найдавніших мовних утворень з багаторічною історією розвитку та багатим словниковим запасом. Століттями у ньому накопичилося дуже багато фразеологічних висловів, що були колись сказані кимось, сподобалися людей і закріпилися у мові, будучи вдалими, влучними і гарними. Ось і виник особливий шар мови - фразеологія, розділ мовознавства, вивчав фразеологічний склад мови, і навіть сукупність фразеологізмів даного мови. Найчастіше під фразеологізмами розуміються слова, виконують функцію окремого слова чи стійких словосполучень, значення яких немає виведено з значень складових його компонентів. Існують стійкі поєднання наступних типів: ідіоми,коллокации, приказки і прислів'я, крилаті слова, афоризми.

Прислів'я, як і афоризм, відповідає статусу малого тексту з узагальнюючої семантикою. Прислів'я окреслюється стисле, стійке в мовному побуті, зазвичай, ритмічно організоване вислів повчального характеру, у якому зафіксовано багатовікової досвід народу. Будучи закінченим виступом структурно організована як пропозицію, прислів'я виділяється із загальної системи пропозицій своїм змістом.

Прислів'я відрізняється від афоризму своїм походженням, бувши продукт народної творчості. Афоризм перегукується з певному літературному джерелу, має автора.


Значення, значеннєвий і лексичний сенс прислів'їв


Слово «вода» вживається у російському й англійською мовами мовами у різних значеннях: робота, час, кількість, якість, добробут і успіх, поведінку і інформація.

Іноді якість води може сказати про багато про що, наприклад, чиста вода говорить про порядності, відкритості, про чистих помислах. А брудна вода наводить думки на протилежне. Навіть у снах чиста вода віщує успіх, а брудна вода невдачу. На думку носіїв англійського, вода - те, в якому людина почувається цілком вільно.

Ми вважаємо можливим поділ прислів'їв на групи:

Одна група охоплює прислів'я, лексичний склад яких збігається частково за повної збігу смислового значення

Друга ж група - стійкі висловлювання на формі прислів'їв, які мають один сенс, але різний лексичний склад

Прислів'я відповідає статусу малого тексту з узагальнюючої семантикою. Прислів'я окреслюється стисле, стійке в мовному побуті, зазвичай, ритмічно організоване вислів повчального характеру, у якому зафіксовано багатовікової досвід народу. Будучи закінченим висловлюваннями, структурно організована як пропозицію, прислів'я виділяється із загальної системи пропозицій своїм змістом, де видно кропітка праця над словом, естетична організованість матеріалу.Пословицыхарактеризуються великим рівнем узагальненості своєї семантики, відбивають життєві закономірності, висловлюють деякі сентенції, моралізаторство, певні рекомендації всіх і кожного. Факти, які свідчать про наявності істотної різниці прислів'їв, дозволяють дійти невтішного висновку про самостійностіпословичногожанру.Пословицывиконують у промови специфічну функцію: дають можливість яскраво і стисло висловити думку, влучно і коротко охарактеризувати явище, ситуацію, ставлення людини, найвищого літературної формі висловити свої почуття. Їх пізнавальна цінність не лише у різноманітті відомостей, в типізації явищ дійсності, в узагальненні багатого життєвого досвіду народних мас, а й у виведенні загальних висновків про закономірності розвитку природи й суспільства.Реклама
Реклама