Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті
Реклама
» » Вивчення структури та організації психологічної служби

Реферат Вивчення структури та організації психологічної служби


Звіт з практики

Психологія

Вивчення структури та організації психологічної служби


Зміст


Запровадження

. Аналіз організації та структури психологічної служби вГБОУ«Техникумкомунального господарства і сервісу»

. Аналіз принципів, і методологія роботи психологічної служби освітньому установі

Укладання

Список використаних джерел

Додаток


Запровадження


Навчання у навчальних закладах, вкладених у отримання професії, змінює вже сформовані у підлітків шкільні стереотипи. Цей новий період навчання грає істотну роль розвиткуадаптационно-компенсаторныхмеханізмів, нього в що свідчить залежить здоров'я вчорашніх школярів. У зв'язку з цим виникає нагальна потреба у наданні індивідуальної психологічної допомоги підлітку, підвищенні психологічної компетентності педагогів та інших фахівців, які працюють із неповнолітнім.

Для цього він освітньому установі організована «Психологічна служба», що стає необхідним компонентом системи освіти, зокрема та шкільних установ початкового професійної освіти.

Основні види діяльності психологічної служби у професійному училище - психодіагностика, розвиває ікоррекционнаяробота,психопрофилактика, консультування, просвітницька і реабілітаційна діяльність.

У словнику А.В. Петрівського та М.Г.Ярошевского«психологічна служба» визначено через: змістовний аспект - практичне використання психології на вирішення практичних завдань формальний - для професійної консультації, цільової експертизи, діагностику і т. буд.

У проекті «Положення про психологічну службу в загальноосвітньому установі» відзначається, що ПС - це область спеціально організованою системи психологічного забезпечення освіти, метою котрої є при вирішенні завдань розвитку особистості учня.

Психологічна служба стає необхідним компонентом системи освіти. Її створення останнім часом приділяється багато уваги. Проте є багато питань, серед найістотніших їх такі: що таке психологічна служба, яка її структура, яких вона служить, що предметом і продуктом психологічної служби. Актуальність цієї проблеми послужила вибором теми.

Тема: Вивчення структури та організації психологічної служби.

Метою практики було: розгляд особливостей організації та структури психологічної служби освітньому установі «Техникумкомунального господарства і сервісу».

Виходячи з цього, можна виділити такі пріоритетні завдання діяльності психологічної служби у системі початкового професійної освіти:

реалізація головної мети психологічної служби - здоров'я учнів і навчальних, основу якого складають повноцінне психічне розвиток;

розвиток індивідуальних особливостей суб'єктів педагогічного процесу - їх здібностей, інтересів, схильностей, почуттів та т.д.;

створення сприятливого психологічного мікроклімату у пихатій інституції освіти, що визначається організацією оптимального спілкування, і створенням кожної особистості всіх етапах його розвитку ситуації успіху;

рання профілактика і своєчасна корекція недоліків відхилень в психічному,психофизическомі особистісному розвитку учнів;

перехід від епізодів психологічної допомоги до психологічному супроводу розвитку особистості освітньо-виховної системи та психологічної підтримці педагогічного процесу.

Виробнича практика проходила з урахуваннямГБОУ«Техникумкомунального господарства і сервісу».


1. Аналіз організації та структури психологічної служби вГБОУ«Техникумкомунального господарства і сервісу»


Коротка характеристика установи.

Так, наказом № 227 від 30 серпня 1969 р. трест «Абаканвагонстрой», має потужну будівельну базу здав ПТУ № 45 р.Абаканав експлуатацію - це перша училище у цьому місті. Тоді, у училище навчалися наступним спеціальностями: штукатур,облицовщик- плиточник,каменщик-монтажник, зварювальник, газозварник ручний зварювання,электрослесарь, слюсар про ремонт автомобілів, слюсар контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, слюсар-сантехнік,слесарь-трубоукладчик,штукатур-маляр.

Перший випуск відбувся 1972 року, путівки у життя одержали близько 300 фахівців будівельного профілю. Багато випускників працювало на будівництві об'єктів «Абаканвагонстроя», зокрема бригада під керівництвом Н.А.Асочаковой- випускниці ПТУ № 45, депутата Верховної ради СРСР.

Останніми роками училище зміцнило свою матеріальну базу. Так, є 3 комп'ютерні класи,внутриучилищнаялокал...


Страница 1 из 7 | Следующая страница

Реклама
Реклама